اخبار

جدید ترین اخبار داخلی و خارجی مربوط به نساجی، پنبه، صادرات و واردات، گمرک را میتوانید در سایت بازار نخ و الیاف ایران مشاهده کنید.