صادرات و واردات

واردات نخ

بازار نخ و الیاف واردکننده و صادرکننده نخ و الیاف

واردات نخ پنبه، لاکرا، ویسکوز، اسپان،میکروفیلامنت، مونوفیلامنت و …

صادرات نخ بی سی اف، سی اف، پلی استر، فیلامنت