روش های بین المللی حمل محموله های صادراتی و وارداتی

انتشار : 26 خرداد 1398 | بروزرسانی : 8 مرداد 1401
زمان مطالعه: زمان مطالعه: 4 دقیقه
روش های بین المللی حمل محموله های صادراتی و وارداتی

 

روش های متداول حمل محموله های صادراتی و وارداتی به چهارگروه تقسیم می شوند که  به شرح زیر می باشد:

گروه :  Eمشخصه این گروه تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأمی باشد:

EXW   مخفف: (Ex Works) به معنای تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ ( محل کار (  می باشد.

 

گروه F مشخصه این گروه تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ می باشد:

FCA   مخفف( Free Carrier) : تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما) .

با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما).

FAS   مخفف اصطلاح: (Free Alongside Ship) تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ.

محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است.هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

FOB   مخفف اصطلاح (Free On Board) :تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ.

فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

 

گروه C:مشخصه این گروه تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل  می باشد:

CFR  مخفف اصطلاح(Cost and Freight) : ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشنده

CIF   مخفف اصطلاح( Cost, Insurance and Freight) : ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

CPT  مخفف اصطلاح (Carriage Paid To) : تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

CIP  مخفف اصطلاح (Carriage and Insurance Paid to) :تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

 

گروه D :مشخصه این گروه تحویل کالا در مقصد می باشد:

 DAF   مخفف اصطلاح: (Delivered At Frontier) تحویل در مرز تعیین شده

DES   مخفف اصطلاح: (Delivered Ex Ship) تحویل در عرشه کشتی در مقصد

DEQ   مخفف اصطلاح : (Delivered Ex Quay) تحویل در اسکله در مقصد

DDU   مخفف اصطلاح : (Delivered Duty Unpaid) تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

DDP   مخفف اصطلاح: (Delivered Duty Paid)  تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

 

سایت ایران­ یارن مفتخر است که یاری دهنده شما در امر خرید و فروش نخ و الیاف و سایر منسوجات باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و جدیدترین قیمت های نخ و الیاف با ما در ارتباط باشید.


شماره تماس بازار نخ و الیاف ایران
اینستاگرام بازار نخ و االیاف ایران
تلگرام بازار نخ و الیاف ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *