طول الیاف

طول الیاف

مفهوم و تنوع طول الیاف

یکی از مهمترین شاخصهای فیزیکی الیاف نساجی، طول لیف می باشد. طول لیف، عبارت است از فاصله بین دو سر لیف وقتی که لیف به صورت مستقیم و کشیده شده (بدون فروموج) قرار گرفته باشد. اگر یک لیف به صورت آزاد قرار داشته باشد، ممکن است دارای فروموج باشد، در این در این صورت فاصله بین دو سر لیف دارای فروموج، کوتاه تر از طول واقعی لیف می باشد.
طول الیاف طبیعی مثل الیاف پنبه و پشم دارای تنوع زیادی است، مثلاً در یک دسته از الیاف پنبه شاید نتوان دو لیف یافت که دارای طول یکسان باشند. برای همین، ضریب تغییرات طول الیاف پنبه از یک نمونه به نمونه دیگر بسیار متفاوت می باشد. این تفاوت در طول الیاف طبیعی به دلیل منشأ طبیعی و بیولوژیکی این الیاف می باشد.این در حالی است که الیاف مصنوعی که به صورت صنعتی تولید و بریده می شوند، دارای طول یکسانی بوده و ضریب تغییرات طول در الیاف مصنوعی قابل کنترل بوده و می توان الیافی با طول یکسان یا با تنوع طول معین تولید نمود.

اثرات طول الیاف

  • اثر طول الیاف بر حد ریسندگی:

چون ساختمان نخ های ریسیده شده مثل نخ های پنبه ای، در اثر فشار جانبی الیاف و در نتیجه اصطکاک بین الیاف تشکیل می شود، و چون درگیری یک لیف با طول بلند در نخ، بیشتر از درگیری یک لیف کوتاه است، بنابراین سهم یک لیف بلندتر در ساختمان نخ بیشتر از سهم یک لیف کوتا هتر بوده و در نتیجه با الیاف بلندتر میتوان نخ ظریف تری ریسید. به تعبیر دیگر، اگر الیاف دارای طول بلندتری باشند، در این صورت با تعداد الیاف کمتری در سطح مقطع، میتوان ساختمان یک نخ را تشکیل داد.

  • اثر طول الیاف بر مقاومت نخ:

چون مقاومت هر نخ حاصل اصطکاک بین الیاف تشکیل دهنده آن نخ می باشد، و چون درگیری یک لیف بلند بیشتر از درگیری یک لیف کوتاه در نخ می باشد، لذا هر چقدر طول الیاف تشکیل دهنده یک نخ بیشترباشد، مقاومت نخ حاصل نیز بیشتر خواهد بود.

  • اثر طول الیاف بر یکنواختی نخ:

در جریان عملیات ریسندگی، بسیاری از الیاف کوتاه و الیافی که در منطقه کشش تحت کنترل غلتک های کشش نیستند از الیاف در حال عملیات جدا شده و به صورت انواع ضایعات خارج می شوند. همین خروج الیاف به صورت ضایعات منجر به نایکنواختی در رشته الیاف می شوند. از این رو، اگر در توده یا رشته الیاف در حال عملیات از الیاف با طول بلندتر استفاده شود، خروج الیاف به صورت ضایعات کاهش یافته و نخ یکنواخت تر می توان ریسید.

  • اثر طول الیاف بر پرز نخ:

پرز نخ در واقع سرهای الیاف تشکیل دهنده نخ هستند که از داخل نخ بیرون می آیند و به صورت سرهای آزاد در سطح نخ دیده می شوند. در تولید یک نخ، اگر از الیاف کوتاه تر استفاده شود، آنگاه تعداد الیاف برای تولید این نخ و در نتیجه تعداد سرهای الیاف بیشتر خواهد بود. بنابراین، در تولید یک نخ، هرچه طول لیف کمتر باشد یا هرچه الیاف کوتاه ترباشند، پرز نخ تولیدی نیز بیشتر خواهد بود.
اثر طول الیاف بر زیردست کالای تولیدی: در صورتی که در تولید یک نخ از الیاف بلندتر استفاده شود، نخ مورد نظر نیاز به تاب کمتر داشته و نخ حاصل یکنواخت تر، صا فتر و دارای پرز کمتری خواهد بود. بنابراین، پارچه بافته شده از نخی که با الیاف بلندتر ریسیده شود، صاف تر بوده و دارای زیردست مطلوب تر است.اثر طول الیاف بر بهره وری تولید: طول الیاف بر روی بهره وری ریسندگی و تولید نخ مؤثر است. با افزایش طول الیاف، بهره وری تولید نخ نیز افزایش می یابد.

سه دلیل مهم افزایش بهره وری تولید در ریسندگی، با افزایش طول الیاف را می توان به صورت زیر بیان کرد:

  1. الیاف بلندتر نیاز به تاب کمتری دارند، در نتیجه تولید نخ افزایش می یابد.
  2. کاهش گسستگی در مواد در جریان عملیات ریسندگی، مثل کاهش پارگی تار عنکبوتی در ماشین های خط ریسندگی مثل ماشین کارد یا کاهش نخ پارگی بر روی ماشین ریسندگی مثل ماشین رینگ و در نتیجه افزایش تولید.
  3. کاهش ضایعات الیاف در ماشین های ریسندگی.

مطالب مرتبط:

سایت ایران­ یارن مفتخر است که یاری دهنده شما در امر خرید و فروش نخ و الیاف و سایر منسوجات باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و جدیدترین قیمت های نخ و الیاف با ما در ارتباط باشید.

لینک کوتاه

فهرست مطالب

نمایشگاه نساجی اصفهان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نساجی اصفهان 4 تا 7 خرداد 1402

کتاب تحلیل بازار پنبه

کتاب پتبه بازار نخ و الیاف ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *