دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنیدسایت ایران یارن متعلق به شماست و این شما هستید که قیمت تعیین می کنید ، لطفا با ارسال قیمت های خود ما را در خدمت رسانی به این صنف یاری دهید. ارسال قیمت

قیمت های داخلی 3 مرداد و خارجی در تاریخ 30 مرداد ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 جوت ( کنف )   6/1 1810 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
2 جوت ( کنف )   6/2 1710 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
3 جوت ( کنف )   8/1 1460 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
4 جوت ( کنف )   10/1 1270 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
5 جوت (کنف)   13/1 1160 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
6 جوت ( کنف )   16/1 1130 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
7 جوت (کنف)   13/1 1060 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CB
8 جوت (کنف)   16/1 1030 دلار نخ کریم جوت کیفیت CB
9 جوت (کنف)   6/1   نخ کریم جوت با کیفیت  CRX
10 جوت (کنف)   6/1 8500-9200 تومان  پالتی - CRX
11 جوت ( کنف )   8/1   نخ کریم جوت با کیفیتCRX
12  جوت ( کنف )    8/1  7500 تومان معمولی CRX 
13 جوت ( کنف )   10/1   کریم جوت - CRX
14 جوت ( کنف )   10/1 7300 تومان معمولی- CRX
15  جوت ( کنف )   13/1   کریم جوت با کیفیت CB
16 جوت ( کنف )   13/1  

معمولی CB

17 جوت ( کنف )   16/1 5000 تومان کریم جوت با کیفیت CB 
18 جوت ( کنف )   16/1 4800 تومان معمولی
19 چتایی    ”40x7oz/40 32.60 دلار

hessian cloth-کریم جوت

P&S 9x8

20          
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 30 مرداد ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF - پلی پروپیلن PP دنیر  300و 350 6700 تومان  سفید (بدون UV)
2 CF - پلی پروپیلن PP دنیر  300و 350 7000 تومان  سفید (با  UV)
3 CF - پلی پروپیلن PP دنیر 600  6100 تومان  سفید (بدون UV)
4 CF - پلی پروپیلن PP دنیر 600 6400 تومان  سفید (با UV)
5 CF - پلی پروپیلن PP دنیر 450 6300 تومان رنگی روشن
6 CF - پلی پروپیلن PP دنیر 450 6750 تومان رنگی تیره
7 CF - پلی پروپیلن PP دنیر 950 6000 تومان سفید
8 CF - پلی پروپیلن PP دنیر 950 6300 تومان رنگ روشن
9 CF - پلی پروپیلن PP دنیر 950 6700 تومان رنگی تیره
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 5 مردادماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1500 5900 تومان کرم ، پرتقالی ، سفید و مشکی
2 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1200 5900 تومان کرم ، پرتقالی ، سفید و مشکی
3 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1500 6150 تومان سبز ، گردویی ، آبی
4 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1200 6150تومان سبز ، گردویی ، آبی
5 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1700  5900 تومان کرم ، پرتقالی ، سفید و مشکی
6 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1700 5900 تومان سبز ، گردویی ، آبی
7 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 2500 و بالاتر 6900 تومان کرم ، پرتقالی ، سفید و مشکی
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 29 تیر ماه و قیمت خارجی 6 مرداد ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 الیاف پنبه   - 7700 تومان                   ازبک
2 الیاف پنبه   - 7000 تومان              یک سفید تربت
3 الیاف پنبه   - 7100               یک پست لار
4 پنبه صد در صد - اوپن   10/1 8600 تا 8800تومان  
5 پنبه صد در صد - اوپن   16/1    
6          
7 پنبه صد در صد - اوپن   18/1    
8 پنبه صد در صد - اوپن   20/1 9500 تا 11200 تومان  
9 پنبه صد در صد -اوپن   20/2 10500 تا 11200 تومان  
10 پنبه صد در صد - رینگ   10/1 9550 تومان  
11 پنبه صد در صد - رینگ   12/1 11000 تومان  
12 پنبه صد در صد - رینگ        
13 پنبه صد در صد - رینگ   20/1  10200 تومان  
14 پنبه صد در صد - رینگ شانه شده   20/1 11250 تا 17150 تومان  
15 پنبه صد در صد - رینگ شانه شده   30/1 13750 و 14300 تومان  
16 پنبه صد در صد - رینگ شانه شده   40/1 15600 تومان  
17 پنبه صد در صد - کارد   20/1 2.57 دلار فوب هند- weaving/knitting
18 پنبه صد در صد - کارد   30/1 2.73 دلار فوب هند-weaving/knitting
19 پنبه صد در صد -  کارد   40/1 3.06 دلار فوب هند-weaving/knitting
20 پنبه صد در صد - شانه شده   20/1 2.75 دلار فوب هند-knitting
21 پنبه صد در صد- شانه شده   30/1 2.95 دلار فوب هند- knitting
22 پنبه صد در صد- شانه شده   40/1 3.28 دلار فوب هند-knitting
23 پنبه صد در صد-  کامپکت   30/1 3.06 دلار فوب هند- knitting
24 پنبه صد در صد- کامپکت   40/1 3.41 دلار فوب هند- knitting
25 پنبه صد در صد- اپن اند   10/1 1.57 دلار فوب هند-1700 CSP
26 پنبه صد در صد- اپن اند   16/1 1.71 دلار فوب هند- 1700 CSP
27 پنبه صد در صد- اپن اند   20/1 1.98 دلار فوب هند-1700 CSP
28  پنبه صد در صد- سوپر رینگ   20/1  12600 تومان  
29 پنبه صد در صد-سوپر رینگ     24/1 13000 تومان  
30 نخ پنبه-رینگ شانه شده    20/2 12500 تومان  
31 نخ پنبه- اپن اند   10/1 8600  
32 نخ پنبه- اپن اند   20/1 9850 الی 10200 تومان  
33 نخ پنبه- اپن اند    20/2   9550 تا 11200 تومان  
34  نخ پنبه - اپن اند     20/1 9250 تومان ازبک
35 نخ پنبه - اپن اند     30/1 10750 تا 12000  
36 نخ پنبه - اپن اند     30/2 10700 تا 11400

 

37  نخ پنبه - رینگ شانه   40/1  15600 تومان  
38 نخ پنبه - رینگ شانه    30/1 14600 تومان  
39 نخ پنبه -رینگ کارد     30/1

12600 تومان

 
40 نخ پنبه - سوپر رینگ  

28/1

30/1

26/1

13800 تومان  
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 17 مرداد  و خارجی 5 مرداد به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پلی استر پنبه اوپن 30/1 -  
2 پلی استر پنبه اوپن 20/1 6500 تا 6900  
3 پلی استر پنبه رینگ 40/1 11600تا11200  
4 پلی استر پنبه اوپن 10/1 6200 80%پنبه- 20% پلی استر
5 پلی استر پنبه رینگ 20/1 7800 80%پنبه- 20% پلی استر 
6 پلی استر پنبه رینگ 45/1 13300 مناسب برای تولید لباس کودک
7 پلی استر پنبه 40/1 2.84 دلار 65% پلی استر و 35% پنبه-  نخ اندونزی
8 پلی استر پنبه 40/1 2.79 دلار 65% پلی استر و 35% پنبه- نخ هند ( قیمت بندرعباس)
9 پلی استر پنبه 40/1 2.71 دلار 65% پلی استر و 35% پنبه- نخ هند (قیمت بندرعباس)
10 پلی استر پنبه 40/1 2.91 دلار 65% پلی استر و 35% پنبه- نخ هند ( قیمت بندرعباس)
11

پلی استر پنبه رینگ شانه

 
40/1 11600  
12

پلی استر پنبه رینگ کارد

40/1 11200  
13
 پلی استر پنبه رینگ
 30/1 9800  
 
 
     
         
         
قیمت های  داخلی در این جدول در تاریخ 29 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پنبه پلی استر 60/40 20/1  6600  
2 پنبه پلی استر 40/60 20/1 7000  
3 پنبه پلی استر80/20 10/1 6000 اوپن
4 پنبه پلی استر 80/20 10/1 129 روپیه هند  
 5 پنبه پلی استر 75/25 30/1 8900 اوپن
قیمت داخلی در این جدول در تاریخ 16 مرداد ماه و قیمت خارجی 27مرداد ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 ویسکوز اوپن اند  30/1 12300 تومان  
2 ویسکوز رینگ 30/1 13900 تومان  
3 ویسکوز رینگ 30/2 14250 تومان  ایرانی
4 ویسکوز رینگ 30/1 13000  هندی
5 ویسکوز 24/1    
6 ویسکوز 30/1 19.15 یووان چین قیمت هر کیلوگرم  (100% ویسکوز) شرکت چینی
7 ویسکوز اسپان 30/1    
 8  ویسکوز اسپان - اسلاب 30/1    
 10 ویسکوز رینگ  40/1 15000 تومان  
11 ویسکوز اوپن اند 20/1 10500 تا 12000  
 11 ویسکوز اوپن اند 40/1  14200  
  ویسکوز رینگ  20/1  13000  
قیمت های داخلی 16 مرداد و خارجی 27  مرداد ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پلی استر اسپان- رینگ  20/1 7000 تومان

ایرانی

 

2 پلی استر اسپان- رینگ 20/1 7900 تومان  چینی
3  پلی استر اسپان 30/1  7000 تومان چینی- مشکی
4  پلی استر اسپان- اپن اند 20/1 6650 تومان  
5 پلی استر اسپان 30/1  9700 تا 10700 تومان

رنگی- چینی

قرمز-زرشکی-لاجوردی

6 100 درصد پلی استر اسپان 20/1   چینی
7  100 درصد پلی استر اسپان  30/1  10.70 یووان چین چینی
8  پلی استر اسپان رینگ  30/1 7900 تومان چینی
9  پلی استر اسپان- اپن اند  10/1  6100 تومان ایرانی
10 پلی استر اسپان 30/1  8300 تومان چینی- قهوه ای 
11 پلی استر اسپان 30/1 9700 تومان چینی-سرمه ای
12 پلی استر اسپان 30/1 9600 تومان چینی- سفید رنگ شده
13 پلی استر اسپان 40/1 9650 تومان چینی
14 پلی استر اسپان 40/1 10100 تومان  
15 پلی استر اسپان 30/1 7600 تومان چینی- سفید خام
         
         
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 2 مرداد و خارجی 1شهریور به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 فیلامنت DTY  150 دنیر ، 48 فیلامنت 5520 تومان ساده - سفید
2  فیلامنت DTY  150 دنیر ، 48 فیلامنت 6780 تومان ساده- مشکی
3  فیلامنت DTY  150 دنیر ، 144 فیلامنت 6700 تومان  
4 فیلامنت DTY  100 دنیر ، 144 فیلامنت 7300 تومان  
5 فیلامنت DTY 300 دنیر ، 192 فیلامنت 6800 تومان  
6 فیلامنت DTY 150 دنیر ، 288 فیلامنت 7800 تومان  
7 فیلامنت 300 دنیر ، 576 فیلامنت 8300 تومان  
8 فیلامنت 1500 دنیر 5600 تومان  
 9 فیلامنت 900 دنیر 5600 تومان  
 10 فیلامنت DTY 150 دنیر 48 فیلامنت 9300 تومان  
 11 فیلامنت 850 دنیر 192 فیلامنت 7500 تومان  
 12 DTY 150 دنیر 48 فیلامنت 8.70 یووان چین SDRW NIM
 13 DTY 150 دنیر 48 فیلامنت 8.90 یووان چین SDRW SIM
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
قیمت های  داخلی در این جدول در تاریخ 26 تیر ماه و قیمت خارجی در 1 شهریور ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پلی استر ویسکوز رینگ 30/1 9800 تا 10500  
2 پلی استر ویسکوز  30/1 14.90 یووان چین  65 % پلی استر و 35 % ویسکوز- فوب ایران
3 پلی استر ویسکوز 40/1 15.85 یووان چین  65 % پلی استر و 35 % ویسکوز- فوب ایران
4 پلی استر ویسکوز  رینگ 20/1 9000  
5  پلی استر ویسکوز رینگ  30/2  10800 تا 12400  
  پلی استر ویسکوز رینگ 40/1 12200  
  پلی استر ویسکوز رینگ 40/2 12900  
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 20 خرداد ماه و خارجی 5 مرداد به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 18 سه لا 12800-13500 تومان  
2 نخ اکریلیک 24 دو لا 13300 تومان تیره
3 نخ اکریلیک 12 دولا 12300 تومان  
4 نخ اکریلیک 27 سه لا 15800 روشن
5 نخ اکریلیک 27 سه لا 16300 تیره
6 نخ اکریلیک 18 سه لا -  
7 نخ اکریلیک 27 سه لا 4.35 دلار

نخ اکریلیک شرکت ترکیه ای (100% اکرلیک)

5 ماهه

8 نخ اکریلیک 27 سه لا 4.10 دلار

نخ اکریلیک شرکت ترکیه ای (100% اکرلیک)

نقدی
9        
         
         
         
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 5 بهمن ماه و قیمت خارجی 4 مرداد ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لایکرا 75/40  12500 تومان

سفید با شرط رنگ - مواد خارجی

2 لایکرا 100/40 11700 تومان سفید با شرط رنگ - مواد خارجی
3 لایکرا 300/70 8500 تومان سفید با شرط رنگ
4 لایکرا 300/70 9700 تومان مشکی
5 لایکرا 450/70 9100 تومان سفید با شرط رنگ
6 نخ اسپاندکس دنیر 20  قیمت 5.96 دلار شرایط LC فوری و در صورت LC نود روزه قیمت 10 سنت افزایش می یابد
7 نخ اسپاندکس دنیر 30  قیمت 5.71 دلار شرایط LC فوری و در صورت LC نود روزه قیمت 10 سنت افزایش می یابد
8 نخ اسپاندکس  دنیر 40  قیمت  4.94 دلار شرایط LC فوری و در صورت LC نود روزه قیمت10 سنت افزایش می یابد
9 نخ اسپاندکس   دنیر 70  قیمت 4.94 دلار شرایط LC فوری و در صورت LC نود روزه قیمت 10 سنت افزایش می یابد
قیمت داخلی در این جدول در تاریخ 30تیرماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 الیاف پنبه   5900 تومان یک پست
2 الیاف پنبه   5600 تومان دو پست
3 الیاف پنبه   5700 تومان دو سفید
4 الیاف پنبه   4500 تومان چهار پست
         
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 20 خرداد و خارجی در 30 مرداد به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1   ضایعات پلی پروپیلن 2000 تومان  
2        
3 چتایی ”40x7oz/40   دلار 32.60

hessian cloth - شرکت کریم جوت

P&S 9x8

 4  چتایی 45x9oz/45
 

hessian cloth - شرکت کریم جوت

P&S 9x10

         
         

آگهی و سفارش نخ

توضیحات اماده عقد قرار داد جهت تولید نخ کرکره ( قیطان ) به
توضیحات خریدار نخ pp  در حجم انبوه لطفا اعلام قیمت بفرمای
توضیحات           گروه شرکت های هرمزان این امکان را
1دستگاه BCFترک و 3دستگاه تابvolkmann VTS05
توضیحات دستگاهها در حال کار می باشند روزانه تولید 3تن نخ
توافقی ریال
دستگاه دوک برگردان
توضیحات دستگاه دوک برگردان چینی ۳۲ کله با قابلیت دولا
نخ
توضیحات کارتن ۳۰ کیلویی کیفیت عالی به شرط بافت  خرید مست
83000 ریال
نخ ایرتکسچره
توضیحات شرکت سیمین الیاف