دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنیدسایت ایران یارن متعلق به شماست و این شما هستید که قیمت تعیین می کنید ، لطفا با ارسال قیمت های خود ما را در خدمت رسانی به این صنف یاری دهید. ارسال قیمت

قیمت های داخلی 3 مرداد و خارجی در تاریخ 18 مهر ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 جوت ( کنف )   6/1  دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
2 جوت ( کنف )   6/2 1810 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
3 جوت ( کنف )   8/1 1510 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
4 جوت ( کنف )   10/1  دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
5 جوت (کنف)   13/1 1160 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
6 جوت ( کنف )   16/1 1130 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
7 جوت (کنف)   13/1 1070 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CB
8 جوت (کنف)   16/1 1040 دلار نخ کریم جوت کیفیت CB
9 جوت (کنف)   6/1   نخ کریم جوت با کیفیت  CRX
10 جوت (کنف)   6/1 8500-9200 تومان  پالتی - CRX
11 جوت ( کنف )   8/1   نخ کریم جوت با کیفیتCRX
12  جوت ( کنف )    8/1  7500 تومان معمولی CRX 
13 جوت ( کنف )   10/1   کریم جوت - CRX
14 جوت ( کنف )   10/1 7300 تومان معمولی- CRX
15  جوت ( کنف )   13/1   کریم جوت با کیفیت CB
16 جوت ( کنف )   13/1  

معمولی CB

17 جوت ( کنف )   16/1 5000 تومان کریم جوت با کیفیت CB 
18 جوت ( کنف )   16/1 4800 تومان معمولی
19 چتایی    ”40x7oz/40  دلار

hessian cloth-کریم جوت

P&S 9x8

20          
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 15 مهر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1500 5950 تومان کرم ، پرتقالی ، سفید و مشکی
2 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1200 6100 تومان کرم ، پرتقالی ، سفید و مشکی
3 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1500 5950 تومان سبز ، گردویی ، آبی
4 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1200 6150تومان سبز ، گردویی ، آبی
5 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1700  5900 تومان کرم ، پرتقالی ، سفید و مشکی
6 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 1700 5900 تومان سبز ، گردویی ، آبی
7 BCF - پلی پروپیلن PP دنیر 2500 و 2600 و 2700 6300 تا 7300  
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 29مهرماه و قیمت خارجی 25مهرماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 الیاف پنبه   - 7700 تومان                   ازبک
2 الیاف پنبه شانه هندی- لمریت   30/1 13100تومان  
3 الیاف پنبه پنبه شانه هندی- زنیت   30/1 13000تومان               یک پست لار
4 پنبه شانه هندی- زنیت   40/1 16100تومان  
5 پنبه صد در صد - اوپن   20/1   12000-12200-11200تومان  
6 پنبه صد در صد - اوپن     8/1  9600تومان  
7 پنبه رینگ   20/80   تومان8400  
8 پنبه صد در صد - اوپن   20/1 تومان 12300  
9 پنبه صد در صد -اوپن   20/2 13000 تومان  
10 پنبه صد در صد - رینگ   10/1 10700 تومان  
11 پنبه صد در صد - رینگ   12/1 11000 تومان  
12 پنبه  رینگ رنگی    30/1 27700تومان  
13 پنبه  رینگ   20/1  11900 تومان  20/80
14 پنبه صد در صد - رینگ شانه شده   20/1 11250 تا 17150 تومان  
15 پنبه صد در صد - رینگ شانه شده   30/1 13750 و 14300 تومان  
16 پنبه صد در صد - رینگ شانه شده   40/1 15600 تومان  
17 پنبه صد در صد - اپن اند   10/1  9500 تومان  
18 پنبه صد در صد - اپن اند   40/1  17700  
19 پنبه صد در صد - اپن اند   30/1 15800  
20 پنبه صد در صد - کارد   20/1    
21 پنبه صد در صد- کارد   26/1 195 روپیه هند شرکت معتبر هندی
22 پنبه صد در صد- شانه شده   28/1 196 روپیه هند شرکت معتبر هندی
23 پنبه صد در صد-  شانه شده   20/1    
24 پنبه صد در صد- شانه شده   30/1 198 روپیه هند شرکت معتبر هندی
25 پنبه صد در صد- شانه شده   40/1 218 روپیه هند شرکت معتبر هندی
26 پنبه صد در صد- کامپکت   20/1    
27 پنبه صد در صد- کامپکت   30/1    
28  پنبه صد در صد- کامپکت   40/1    
29 پنبه صد در صد-سوپر رینگ     24/1 13000 تومان  
30 نخ پنبه-شانه شده    20/1    
31 نخ پنبه- اپن اند   10/1 8600  
32 نخ پنبه- اپن اند   20/1 9850 الی 10200 تومان  
33 نخ پنبه- اپن اند    20/2   9550 تا 11200 تومان  
34  نخ پنبه - اپن اند     20/1 9250 تومان ازبک
35 نخ پنبه - اپن اند     30/1 14700  
36 نخ پنبه - اپن اند     30/2 10700 تا 11400

 

37  نخ پنبه - رینگ شانه   40/1  15600 تومان  
38 نخ پنبه - شانه    30/1 15700 تومان  
39 نخ پنبه -رینگ کارد     30/1

 

 
40 نخ پنبه - سوپر رینگ  

28/1

30/1

26/1

13800 تومان  
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ27 مهر  و خارجی 18 مهر  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پلی استر پنبه 10 7200  50-50
2 پلی استر پنبه اوپن 10 6250  20-80
3 پلی استر پنبه رینگ 40/1 11600تا11200  
4 پلی استر پنبه اوپن 12 6400 80%پنبه- 20% پلی استر
5 پلی استر پنبه رینگ 20/1 7800 80%پنبه- 20% پلی استر 
6 پلی استر پنبه رینگ 45/1 13300 مناسب برای تولید لباس کودک
7 پلی استر پنبه 40/1 2.84 دلار 65% پلی استر و 35% پنبه-  نخ اندونزی
8 پلی استر پنبه 40/1 2.79 دلار 65% پلی استر و 35% پنبه- نخ هند ( قیمت بندرعباس)
9 پلی استر پنبه 40/1 2.71 دلار 65% پلی استر و 35% پنبه- نخ هند (قیمت بندرعباس)
10 پلی استر پنبه 40/1 2.91 دلار 65% پلی استر و 35% پنبه- نخ هند ( قیمت بندرعباس)
11

پلی استر پنبه رینگ شانه

 
40/1 11600  
12

پلی استر پنبه رینگ کارد

40/1 11200  
13
 پلی استر پنبه رینگ
 30/1 9800  
 
 
     
         
         
قیمت های  داخلی در این جدول در تاریخ 15 مهر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پنبه پلی استر 60/40 20/1  6600  
2 پنبه پلی استر 40/60 20/1 7000  
3 پنبه پلی استر80/20 10/1 6000 اوپن
4 پنبه پلی استر 80/20 10/1 129 روپیه هند  
 5 پنبه پلی استر 75/25 30/1 8900 اوپن
قیمت داخلی در این جدول در تاریخ 17مهر ماه و قیمت خارجی 25 مهر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 ویسکوز رینگ  40/2 18200 تومان  
2 ویسکوز هندی-لمریت 30/1 12600 تومان  
3 ویسکوز رینگ 30/2 14900 تومان  
4 ویسکوز هندی-جی پی 30/1 12700  
5 ویسکوز رینگ  40/1 16700 تومان  
 6 ویسکوز اوپن اند 20/1 10500 تا 12000  
7 ویسکوز اوپن اند 40/1  14200  
 8 ویسکوز رینگ 20/1  13000  
9 ویسکوز 30/1 186 روپیه هند  شرکت معتبر هندی
10 ویسکوز 30/2 218 روپیه هند  شرکت معتبر هندی
قیمت های داخلی 18 مهر و خارجی 12مهرماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پلی استر اسپان- اپند  20/1 6800-7200 تومان

ایرانی

 

2 پلی استر اسپان- رینگ 20/1 7900 تومان  چینی
3  پلی استر اسپان 30/1  7000 تومان چینی- مشکی
4  پلی استر اسپان- اپن اند 10 6350-6150 ایرانی
5 پلی استر اسپان 30/1  9700 تا 10700 تومان

رنگی- چینی

قرمز-زرشکی-لاجوردی

6 100 درصد پلی استر اسپان 20/1 8300تا9000 تومان رنگی-قرمز-کرم-بژ-گردویی-بادامی-مشکی-ملانژ
7  100 درصد پلی استر اسپان  30/1  10.70 یووان چین چینی
8  پلی استر اسپان رینگ  30/1 7900 تومان چینی
9  پلی استر اسپان- اپن اند  10/1  6100 تومان ایرانی
10 پلی استر اسپان 30/1  8300 تومان چینی- قهوه ای 
11 پلی استر اسپان 30/1 9700 تومان چینی-سرمه ای
12 پلی استر اسپان 30/1 9600 تومان چینی- سفید رنگ شده
13 پلی استر اسپان 40/1 9650 تومان چینی
14 پلی استر اسپان 40/1 10100 تومان  
15 پلی استر اسپان 30/1 7600 تومان چینی- سفید خام
 16 پلی استر اسپان   20/1 1.72 دلار فوب هند- رینگ اسپان
         
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 29 مهرو خارجی 28مهر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 فیلامنت DTY   بیلیون300D/576F 6500تومان  
2  فیلامنتFDY  150D/144F 6900 تومان  
3  فیلامنت FDY 75d/34f 10500 تومان  
4 فیلامنت FDY 450/96 5000 تومان براق سفید 
5 فیلامنت FDY 300/576 6500تومان  
6 فیلامنت FDY 150/72 5250 تومان  
7 فیلامنتFDY 50/24 5850تومان  
8 فیلامنتFDY 75/36 5800 تومان  
 9 فیلامنتFDY 150/48 5200 تومان  
 10 فیلامنت FDY 100/36 5600 تومان  
 11 فیلامنتFDY 450/288 5200تومان  
 12 فیلامنت FDY 300/96 5100 تومان  
 13 فیلامنتFDY 300/144 5150 تومان  
قیمت های  داخلی در این جدول در تاریخ 29مهر ماه و قیمت خارجی در 25 مهر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پلی استر ویسکوز   30/1 10300  80/20
2 پلی استر ویسکوز    30/2 12200 80/20
3 پلی استر ویسکوز   40/2 13800 80/20
4 پلی استر ویسکوز   40/2 11850  75/25
5  پلی استر ویسکوز رینگ    30/2  10800 تا 12400  
 6 پلی استر ویسکوز لمریت   30/1 10100  35/65
7 پلی استر ویسکوز

رنگی هندی قهوه ای-سرمه ای

  30/1 13200   35/65
8 پلی استر ویسکوز   30/1 148 روپیه هند  35/65
9 پلی استر ویسکوز   30/2 12600 65/35
10 پلی استر ویسکوز -رینگ اسپان   40/2    
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 10 شهریور ماه و قیمت خارجی 4 مرداد ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لایکرا 20 24800تومان

 

2 لایکرا 100/40 11700 تومان سفید با شرط رنگ - مواد خارجی
3 لایکرا 300/70 8500 تومان سفید با شرط رنگ
4 لایکرا 300/70 9700 تومان مشکی
5 لایکرا 450/70 9100 تومان سفید با شرط رنگ
6 نخ اسپاندکس دنیر 20  قیمت 5.96 دلار شرایط LC فوری و در صورت LC نود روزه قیمت 10 سنت افزایش می یابد
7 نخ اسپاندکس دنیر 30  قیمت 5.71 دلار شرایط LC فوری و در صورت LC نود روزه قیمت 10 سنت افزایش می یابد
8 نخ اسپاندکس  دنیر 40  قیمت  4.94 دلار شرایط LC فوری و در صورت LC نود روزه قیمت10 سنت افزایش می یابد
9 نخ اسپاندکس   دنیر 70  قیمت 4.94 دلار شرایط LC فوری و در صورت LC نود روزه قیمت 10 سنت افزایش می یابد
قیمت داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 29 مهر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 الیاف ویسکوز گراسیم   8125 تومان  
2 الیاف ویسکوز FCFC   8150 تومان  
3 الیاف ویسکوز چینی   16.60یووان چین  
4 الیاف ویسکوزKelheim المان      
         
         
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 14مهر و خارجی در 30 شهریور به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1   ضایعات پلی پروپیلن 2000 تومان  
2        
3 چتایی ”40x7oz/40   دلار 32.60

hessian cloth - شرکت کریم جوت

P&S 9x8

 4  چتایی 45x9oz/45
 

hessian cloth - شرکت کریم جوت

P&S 9x10

         
         

آگهی و سفارش نخ

نماینده یکی از معتبرترین تولیدکنندگان خارجی فیلامنت و استیپل
توضیحات شرکت ایران یارن (بازار نخ و الیاف ایران )به عنوان
پیشنهاد ویژه فروش نخ نایلون
توضیحات   پیشنهادات ویژه نخ نایلون از دنیر 1260و1400و1680
141000 ریال
دستگاه تولید موکت پلاستیکی
توضیحات فروش یک دستگاه تولید موکت پلاستیکی  -مدت یکسال اس
در خواست نخ ویزکوز یا پلی ستر پنبه جهت گلدوزی
توضیحات سلام بنده در خواست  نخ ویزکوز یا پلی ستر پنبه برا
شرکت بازرگانی ناظمی
توضیحات فروش ویژه نخ 30 پلی استر 100% مارک weitex بدون هز
توضیحات نخ اکریلیک 18/3 در رنگهای لاکی.سرمه ای.زرد جوجه ای