دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنیدسایت ایران یارن متعلق به شماست و این شما هستید که قیمت تعیین می کنید ، لطفا با ارسال قیمت های خود ما را در خدمت رسانی به این صنف یاری دهید. ارسال قیمت

قیمت های داخلی 10 آبان و خارجی در تاریخ 3 آذر ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 جوت ( کنف )   6/1  دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
2 جوت ( کنف )   6/2  دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
3 جوت ( کنف )   8/1 1540 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
4 جوت ( کنف )   10/1 1390 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
5 جوت (کنف)   13/1 1190 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
6 جوت ( کنف )   16/1 1160 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
7 جوت (کنف)   13/1 1110 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CB
8 جوت (کنف)   16/1 1080 دلار نخ کریم جوت کیفیت CB
9 جوت (کنف)   24/1  دلار نخ کریم جوت با کیفیت  CB
10 جوت (کنف)   6/1 8500-9200 تومان  پالتی - CRX
11 جوت ( کنف )   8/1    
12  جوت ( کنف )    8/1 تومان 7000-7700 معمولی CRX 
13 جوت ( کنف )   10/1   کریم جوت - CRX
14 جوت ( کنف )   10/1 6800تا 7300 معمولی- CRX
15  جوت ( کنف )   13/1   کریم جوت با کیفیت CB
16 جوت ( کنف )   13/1 5700تا 6100

معمولی CB

17 جوت ( کنف )   16/1 5000 تومان کریم جوت با کیفیت CB 
18 جوت ( کنف )   16/1 4800 تومان معمولی
19 چتایی    ”40x7oz/40  دلار

hessian cloth-کریم جوت

P&S 9x8

20          
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 11 آذر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF دنیر 1000تا 3000 5850 سفید
2 CF دنیر 1000تا 3000 6100 رنگی
3 CF 900 تا 3000    
4 CF 900 تا 3000    
         
         
         
         
         
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 28 آبان ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پ پ  دنیر 1500 6100تومان رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی(برای روفرشی)  

 
2 نخ پ پ  دنیر 1200 6300 تومان  رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی(برای روفرشی)  

         
         
         
         
         
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 7 آذر قیمت خارجی 7 آذر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پنبه     20/1 11300تومان 100% اوپن اند داخلی
2 نخ پنبه   20/1 11500تومان  ازبک اپن اند
3 نخ پنبه   30/1 12100تومان  ازبک اپن اند
4 نخ پنبه  شانه شده

  20/1 188  روپیه هند  
5 نخ پنبه  شانه شده   30/1 198  روپیه هند  
6 نخ پنبه  اپن اند    10/1 107 روپیه هند  CSP 1800
7 نخ پنبه  اپن اند   20/1 138 روپیه هند   CSP 1800
8 نخ پنبه کارد   20/1 2.58 دلار

 
9 نخ پنبه کارد   24/1 2.68 دلار  
10 نخ پنبه کارد   30/1 2.78 دلار  
11 نخ پنبه کارد   40/1
3.13دلار
 
 
12 نخ پنبه شانه شده

   20/1 2.75 دلار   
13 نخ پنبه شانه شده   24/1 2.85 دلار   
14 نخ پنبه شانه شده   30/1 2.97 دلار

 
 
15 نخ پنبه شانه شده   40/1   3.33 دلار  
16 پنبه صد در صد - رینگ شانه شده   40/1    
17 پنبه صد در صد - اپن اند   10/1    
18 پنبه صد در صد - اپن اند   40/1    
19 پنبه صد در صد - اپن اند   30/1    
20 پنبه صد در صد - کارد   20/1    
21 پنبه صد در صد- کارد   26/1   شرکت معتبر هندی
22 پنبه صد در صد- شانه شده   28/1    
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         

 

           
           
       

 

 
           

 

نخ پنبه شانه شده

قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ7 آذر و خارجی 7 اذربه روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر پنبه 8 6000  
2 نخ پلی استر پنبه 10 6200  20/80
3 نخ پلی استر پنبه 20 6900 20/80
4 نخ پلی استر پنبه  12 6300  20/80
 5 نخ پلی استر پنبه   10 6800 50/50
         
         
         
         
         
         
         
 
 
     
         
         
         
قیمت داخلی در این جدول در تاریخ 13 آذر ماه و قیمت خارجی 13 آذر  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  ویسکوز  20/1 12200 100% رینگ ایرانی وهندی
 2  نخ ویسکوز   30/1 12950  100%رینگ ایرانی و هندی
 3  نخ ویسکوز 40/1 15700  100% رینگ ایرانی
4 نخ  ویسکوز  40/2 17800  100% رینگ ایرانی
5 نخ  ویسکوز 20 10700  100% اپن اند
6 نخ  ویسکوز  30 11700   100% اپن اند
         
         
         
         
قیمت های داخلی 28آبان و خارجی 16آبان به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اسپان دکس 150/45 11550 مشکی
2  نخ اسپان دکس 150/40   10550 سفید
 3 نخ اسپان دکس   150/45   10550  سفید
 4 نخ اسپان دکس    150/45 11550  مشکی
       

 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 7 آذرو خارجی 7آذربه روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ DTY 150/48 5900 سفید مینگل 
2 نخ DTY 150/48 5800 سفید ساده 
3 نخ DTY 150/144 6000 سفید ساده 
 4 نخ DTY 75/36
6350
 
سفید ساده
 5 نخ DTY 100/36  6460 سفید ساده
 6 نخ DTY 150/144  6600 سفید مینگل 
7

نخ DTY

 
100/144 6460  سفید ساده
8 نخ DTY 300/96 5720 سفید ساده 
 9 نخ DTY 300/96 5820

 سفید مینگل
 10 نخ DTY 450/192 5850 سفید مینگل
 11 نخ DTY 600/192 5850 سفید مینگل
12 نخ DTY 900/288 5850 سفید مینگل
 13 نخ DTY 1200/388 5850 سفید مینگل
 14 نخ DTY  150/48  8050 با 350 دور تاب 
15 نخ DTY 150/144  5980  ساده سفید 
16 نخ DTY 100/144 6360 ساده سفید

 

 97 روپیه هند

قیمت های  داخلی در این جدول در تاریخ 29آبان ماه و قیمت خارجی در 10آبان ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پلی استر ویسکوزلمریت   30/1 9900  
2 پلی استر ویسکوز   30/1 148 روپیه هند  35/65
           
           
           
           
           
           
           
           
 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 13آبان  ماه و خارجی 16 مهر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 30 13400 تومان نخ 30 پنبه شانه اکریلیک 50/50
2 نخ اکریلیک 24 دو لا 13300 تومان تیره
3 نخ اکریلیک 12 دولا 12700 تومان  آبی روشن  -کرم چرک -جوجه ای
4 نخ اکریلیک 27 سه لا 15800 روشن
5 نخ اکریلیک 27 سه لا 16300 تیره
6 نخ اکریلیک 18 سه لا 12700  روشن آبی -کرم چرک -جوجه ای 
7 نخ اکریلیک 27 سه لا 4.35 دلار

نخ اکریلیک شرکت ترکیه ای (100% اکرلیک)

5 ماهه

8 نخ اکریلیک 27 سه لا 4.10 دلار

نخ اکریلیک شرکت ترکیه ای (100% اکرلیک)

نقدی
9        
         
         
         
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 29آبان ماه و قیمت خارجی 15 آبان به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 کش لایکرا 20 22800 تومان

 

2 کش لایکرا 40 23800 تومان  
3 کش لایکرا 70 23800 تومان  
         
         
         
         
         
         
قیمت داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 23 آبان  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 الیاف ویسکوز گراسیم   8125 تومان  
2 الیاف ویسکوز FCFC   8150 تومان  
3 الیاف اکریلیک ایندیا 7 دنیر   7750  
4 الیاف پلی استر ایندوراما    5050  
  الیاف پلی استر تایوانی    4950  
  الیاف پلی استر اسلون     5150  
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 5 آبان و خارجی در 30 مهر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1   ضایعات پلی پروپیلن 2000 تومان  
2        
3 چتایی ”40x7oz/40   دلار 32.60

hessian cloth - شرکت کریم جوت

P&S 9x8

 4  چتایی 45x9oz/45
 

hessian cloth - شرکت کریم جوت

P&S 9x10

         
         

آگهی و سفارش نخ

شرکت ایران یارن (بازار نخ و الیاف ایران ) اماده ارائه پروفرم
توضیحات شرکت ایران یارن (بازار نخ و الیاف ایران ) ارائه پر
نماینده یکی از معتبرترین تولیدکنندگان خارجی فیلامنت و استیپل
توضیحات شرکت ایران یارن (بازار نخ و الیاف ایران )به عنوان