دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنیدسایت ایران یارن متعلق به شماست و این شما هستید که قیمت تعیین می کنید ، لطفا با ارسال قیمت های خود ما را در خدمت رسانی به این صنف یاری دهید. ارسال قیمت


قیمت های داخلی 20بهمن و خارجی در تاریخ 26 اسفند ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 چتایی   40*7  32.70 دلار هر 100 یارد
2 جوت ( کنف )    6/1 1950 دلار
 
 کیفیت CRX
3 جوت ( کنف )   8/1
1600 دلار
 
در کیفیت CRX
4 جوت ( کنف )   10/1 1450 دلار  کیفیت CRX

5 جوت (کنف)   16/1    کیفیت CB

6 جوت ( کنف )   16/1 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
7 جوت (کنف)   13/1 1200 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CB
8 جوت (کنف)   16/1 1170 دلار نخ کریم جوت کیفیت CB
9 جوت (کنف)   24/1  دلار نخ کریم جوت با کیفیت  CB
10 جوت (کنف)   6/1 تومان اکیج-کریم
11 جوت ( کنف )   8/1 تومان  
12  جوت ( کنف )    13/1   پالتی
13 جوت ( کنف )   13/1 6000تومان کریم
14 جوت ( کنف )   16/1 5600 اکیج
15  جوت ( کنف )   16/1    
16 جوت ( کنف )   13/1  

 

17 جوت ( کنف )   16/1    
18 جوت ( کنف )   16/1    
19 چتایی    ”40x7oz/40 32.70 دلار

hessian cloth-کریم جوت

P&S 9x8

20 جوت (کنف)  

20/1

20/2

   
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 26اسفند  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF  900 تا 3000 6500 سفید – بدون یووی
2 CF  900 تا 3000 6800 رنگی
3 CF 900 تا 3000    
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 26 اسفند ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پ پ  دنیر 1500 6500تومان رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی(برای روفرشی)  

 
2 نخ پ پ  دنیر 1200 6700 تومان  رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی(برای روفرشی)  

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 26 اسفند ماه و خارجی 26 اسفند به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ  پنبه

   12 8800 100%
2 نخ پنبه   20/1 10800 100% اپن اند ایرانی

3 نخ  پنبه   20/1 10750

100% اپن اند هندی
4 نخ پنبه کارد   30/1 2.99 دلار فوب

 
شرکت اندونزی
5 نخ پنبه کارد   30/1 2.09 دلار بندرعباس

شرکت اندونزی

6 نخ پنبه     10/1 9400 100% اپن اند
7 نخ  پنبه   12/1  9200 100% اپن اند
8 نخ  پنبه   16/1 11600 100% رینگ تولید ازبکستان 
9 نخ پنبه شانه شده   20/1 11600 100% رینگ تولید ازبکستان  
10 نخ پنبه شانه شده   20/2 12200 100% رینگ تولید ازبکستان   
11 نخ پنبه شانه شده   30/1

قیمت پروفرمی نخ پنبه شرکت هندی 
12 نخ پنبه شانه شده

   30/1   شرکت هندی

 
13 نخ پنبه شانه   30/1   مرک زنیت

 
14 نخ  پنبه   30/1    کامفور ازبک
15 نخ پنبه شانه شده   40/1    
16 پنبه صد در صد - رینگ شانه شده   40/1    
17 پنبه صد در صد - اپن اند   10/1    
18 پنبه صد در صد - اپن اند   40/1    
19 پنبه صد در صد - اپن اند   30/1    
20 پنبه صد در صد - کارد   20/1    

  

>

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ26  اسفند به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر پنبه 40/1 11900

 ایرانی75/25

2 نخ  پلی استر پنبه

40/1 12200  ایرانی70/30

3 نخ  پنبه پلی استراپن اند 10/1   40-60
4 نخ  اپن اندپنبه پلی استر  10/1   20-80
 5 نخ پنبه پلی استر اپن اند  6/1   20-80
6 نخ پنبه پلی استراپن اند 5/1   20-80
7 نخ  پنبه پلی استر اپن اند 12/1   20-80
8        

>

قیمت داخلی و خارجی   در این جدول در تاریخ26 اسفند ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز  30/1 13650 100% هندی زنیت
 2  نخ ویسکوز  30/1 13300 100% ایرانی
 3  نخ ویسکوز  30/1  
 
قیمت های داخلی   26اسفندو خارجی10اسفند ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر 20/1 6800  100% اپن اند
2 نخ پلی استر 20/1 8200 100% رینگ
 3   نخ  پلی استر 30/1 8900 100% چینی
 4   نخ  پلی استر 30/1 8900  100% ایرانی
 5 نخ  پلی استر رینگ 30/1 1.78 دلار  فوب

 
شرکت اندونزی
 6 نخ  پلی استر رینگ 30/1 1.88 دلار  بندرعباس

 
شرکت اندونزی
7 نخ  پلی استر 30/2    
  نخ  پلی استر  اسپان 30/1 12.65  یووان چین

 
ویتکس
  نخ  پلی استر  اسپان   40/1 14.10  یووان چین

 
 ویتکس
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ26 اسفند و خارجی 26اسفند  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ DTY   75/144     

8700  
2 نخ FDY       450/288

 
6150 ایرانی
3 نخ DTY     سفید ساده
 4 نخ DTY 75/36

 
سفید ساده
 
 5 نخ DTY 100/36   سفید ساده
 6 نخ DTY  100/36    سفید مینگل
7

نخ DTY

 
100/144

  سفید ساده 
8 نخ DTY  300/96 

  سفید ساده  
 9 نخ DTY 150/144

  سفید مینگل
 10 نخ DTY  450/192    سفید مینگل
 11 نخ DTY 600/192   سفید مینگل
12 نخ DTY 900/288   سفید مینگل  
 13 نخ FDY نخ 100 دنیر 192 فیلامنت – سفید خام 9.83  یووان چین  قیمت پروفرمی نخ FDY- ویتکس
 14 نخ FDY نخ 75 دنیر 36 فیلامنت – سفید خام

9.88  یووان چین  قیمت پروفرمی نخ FDY- ویتکس
15 نخ FDY نخ 50 دنیر 24 فیلامنت – سفید خام  10.88  یووان چین  قیمت پروفرمی نخ FDY- ویتکس
16 نخ FDY نخ 40 دنیر 24 فیلامنت – سفید خام  11.58  یووان چین  قیمت پروفرمی نخ FDY- ویتکس
17 نخ DTY نخ 75 دنیر 144 فیلامنت – سفید خام 

12.34  یووان چین قیمت پروفرمی نخ DTY- ویتکس
18 نخ DTY نخ 100 دنیر 144 فیلامنت – سفید خام 11.32  یووان چین

قیمت پروفرمی نخ DTY- ویتکس
19 نخ DTY نخ 150 دنیر 144 فیلامنت – سفید خام 10.68  یووان چین قیمت پروفرمی نخ DTY- ویتکس
20 نخ dty    150/48   ساده رنگی
21 نخ dty    150/48   سفید ساده

 قیمت های داخلی و خارجی  26 اسفند ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ اسپان 30/2 11400 رینگ چینی
2 نخ اسپان 40/2 13200 رینگ چینی
3 اسپان چینی 30/1 8800 چینی مارک ویتکس
قیمت های  داخلی و خارجی در این جدول در تاریخ 26اسفند ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پلی استر ویسکوز   40/2
13200
70/30
2 نخ  پلی استر ویسکوز   30/2 12300 80/20
 3 نخ پلی استر ویسکوز   30/1 10600 65/35هندی
 4 نخ پلي استر-ويسكوز

  40/2  ٢/٦٦ دلار ٦٥٪‏_٣٥٪رنگي-مشكيكيفيت بسيار بالا
5 پلی استر ویسکوز        30/1   مارک pv
 6 پلی استر ویسکوز         30/2    65-35 
7 پلی استر ویسکوز        20/1    65-35  
           
           
           
 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 25 آذر ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 18 13000 رنگ روشن
2 نخ اکریلیک 24 دو لا    
3 نخ اکریلیک 12 دولا    
4 نخ اکریلیک 27 سه لا    
5 نخ اکریلیک 27 سه لا    
         
         
         
         
         
         
         
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 26 اسفند ماه و خارجی در 15 اسفند  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لاکرا  -30-40-20  22600  
2 لاکرا   75/48 13800   
3 نخ اسپاندکس/نایلون 70/20 31.30 یووان چین  6 ، 48 فیلامنت – سفید خام ( اسپاندکس رگیو لار)
4 نخ اسپاندکس/نایلون 70/20 48.85 یووان چین   6 ، 48 فیلامنت سفید خام ( ترکیبی لایکرا)
 5 نخ اسپاندکس/نایلون 300/96 31.60 یووان چین   6 ، 24 فیلامنت  سفید خام( اسپاندکس رگیو لار)
6 نخ اسپاندکس/نایلون 70/20 49.15 یووان چین 6 ، 24 فیلامنت  سفید خام ( ترکیبی لایکرا)

7 نخ اسپاندکس/نایلون 70/20  

 8 نخ اسپاندکس/نایلون 70/20  

9 نخ اسپاندکس/نایلون 70/20  

10 نخ اسپاندکس 140D    
قیمت داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 26 اسفند به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1
الیاف پنبه

  7800 تاجیک تیپ 1 سورت 4
2 الیاف پلی استر       
3 الياف ويسكوز      
4 الیاف ویسکوز اف سی اف سی      
 5 الیاف پنبه ازبک      
  الیاف پلی استر اسلون       
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ26 اسفند به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ شانل 4.2- 8500 سفید
2 نخ شانل 5.2- 10500

سفید

 

3 نخ شانل 4.2- 10500 رنگی
4 نخ شانل  5.2-  13500

رنگی(سفت پیچ)

 5 نخ ملانژ پلی استر ویسکوز

آگهی و سفارش نخ

ضایعات نخ پلی استر و پ.پ
توضیحات حدود 30 تن ضایعات نخ پلی انستر و پ .پ فروشی جهت ا
ضایعات موکت پلی استر
توضیحات ضایعات موکت حدود 100 تن موجود است