سایت ایران یارن متعلق به شماست و این شما هستید که قیمت تعیین می کنید ، لطفا با ارسال قیمت های خود ما را در خدمت رسانی به این صنف یاری دهید. ارسال قیمت


قیمت های داخلی 22 تیر ماه و خارجی در تاریخ 15 تیر ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 نخ جوت   16    5700 پالتی
2 نخ جوت   16
5600
 
کیسه ای
3 نخ جوت   8 7600  کریم
4 نخ جوت   16 5900  کریم
5 جوت (کنف)   10/1 1480  دلار CRX
6  جوت ( کنف )   13/1 1190  دلار  CB
7  جوت ( کنف )   16/1 1170 دلار CB
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 17 خرداد ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF  900 تا 3000 6700 سفید – بدون یووی
2 CF  900 تا 3000 7000 رنگی-بدون یووی
3 CF 900 تا 3000    
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 15 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ BCF  دنیر 1500 6400تومان رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی 

 
2 نخ BCF  دنیر 1200 6600 تومان  رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 22  تیر ماه و خارجی 15 تیر  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پنبه  شانه شده     

  30/1 15700 (اماده حمل از بندر )
2 نخ پنبه   10/1   پنبه 100% اپن اند
3 نخ  پنبه   12/1    پنبه 100% اپن اند
4 نخ پنبه   20/1
195 روپیه
 
قیمت پروفرمی پنبه- شرکت هندی
 پنبه شانه شده

5  پنبه شانه شده رینگ   30/1 206 روپیه قیمت پروفرمی پنبه- شرکت هندی
 پنبه شانه شده
6 نخ پنبه اپن اند   20/1   100% اپن اند جهت پود ایرانی
7 نخ  پنبه   20/1    
8 نخ  پنبه   20/1   پنبه شانه شده
9 نخ  پنبه   10/1    100% اپن اند 

  

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ   14 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پنبه پلی استر 6/1 6700  پلی استر80-پنبه20 اپن اند
2 نخ پلی استر پنبه 10/1 6700  پلی استر80-پنبه20 اپن اند
3 نخ پلی استر پنبه 12/1 6700   پلی استر80-پنبه20 اپن اند
4 نخ پلی استر پنبه 20/1 7500  پلی استر80-پنبه20 اپن اند
5 نخ پلی استر پنبه 30/1 8850  پلی استر80-پنبه20 اپن اند

 

 

قیمت های  داخلی در این جدول در تاریخ 14 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پنبه پلی استر 5/1  7200 پنبه80-پلی استر 20 اپن اند
2 پنبه پلی استر 6/1  7200 پنبه80-پلی استر 20 اپن اند 
3 پنبه پلی استر 10/1 7950  پنبه 60-پلی استر 40 اپن اند
4 پنبه پلی استر 40/1 16700 پنبه65-پلی استر35 رینگ
 5 پنبه پلی استر 75/25 30/1   اوپن
قیمت داخلی 15 تیر و خارجی  14 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز 30/2 15100 ویسکوز با شرط رنگ هندی
 2  نخ ویسکوز  30/1 2.75  دلار پروفرمی نخ ویسکوز شرکت چینی
 3  نخ ویسکوز 20/1 13550
100% رینگ ایرانی
4  نخ ویسکوز 30/1 14400 100% رینگ ایرانی
5  نخ ویسکوز 30/2 15650 100% رینگ ایرانی
6  نخ ویسکوز 40/2 18200 100% رینگ ایرانی
قیمت های داخلی   13 اردیبهشت و خارجی14 تیر ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استراسپان 30/1 1.75  دلار قیمت پروفرمی نخ پلی استر اسپان شرکت چینی

2 نخ پلی استر 40/1 1.93  دلار قیمت پروفرمی نخ پلی استر اسپان شرکت چینی
 3   نخ  پلی استر 30/1    
 4   نخ  پلی استر 40/1    
 5 نخ  پلی استر اسپان 30/1

 
شرکت اندونزی
 6 نخ  پلی استر رینگ 30/2

 
شرکت اندونزی
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ15  تیر و خارجی 11 خرداد به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ DTY 150/144 7400 چینی
2 نخ DTY 150/144  7600 چینی
 3 نخ FDY 150/48   سوپر برایت
4 نخ FDY 100/192

  چینی
 5 نخ FDY 40/48

  چینی
 6 نخ DTY 300/96   مشکی
 7 نخ POY 125/36

  مشکی درجه یک   حمل از بندرعباس
8 نخ DTY 100/144   چینی
9 نخ DTY 150/144   چینی
10 نخ FDY  D/192F100  9.1  یووان چین  مینگل
11 نخ DTY  75/36  ساده

 
         
         
         

 قیمت های داخلی و خارجی  11 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ اسپان 40/2 12450 اسپان چینی کانتینری اماده حمل
2 نخ اسپان 30/1 7900 اسپان چینی
3 نخ اسپان 40/1 10500 اسپان چینی  
4 نخ اسپان 30/1 10500  اسپان  اسلب
         
قیمت های  داخلی 22 خرداد و خارجی  14 اردیبهشت ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پلی استر ویسکوز   30/1
12300
85-15ملانژ رینگ سه ماهه 
2 نخ  پلی استر ویسکوز   30/1 12600 65-35 مشکی رینگ سه ماهه 
 3 نخ پلی استر ویسکوز   30/1  10950  ایرانی با کیفیت بالا جهت گرد بافی
 4 نخ پلي استر-ويسكوز

  30/1 11300  ایرانی با کیفیت بالا جهت تخت بافی
5 پلی استر ویسکوز      40/2 14400 رینگ
 6 پلی استر ویسکوز       40/1 12450  (75% پلی استر-15% ویسکوز-10% پنبه شانه)  
7 پلی استر ویسکوز        20/1    65-35  
           
           
           
 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 22 تیر ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 30/3 14600  مشکی از کشور هند
2 نخ اکریلیک 30/3 18200
رنگ روشن

3 نخ اکریلیک 30/3 19200 رنگ تیره
4 نخ اکریلیک 10.5   لاکی- نخ  پلی استر (اکریلیک تایپ)
5 نخ اکریلیک 10.5   سرمه ای- نخ  پلی استر (اکریلیک تایپ)
6 نخ اکریلیک  10.5   بادومی و گردویی- نخ  پلی استر (اکریلیک تایپ)
7 نخ اکریلیک    24/3    
8 نخ اکریلیک   33/3    
9 نخ اکریلیک    27/3    
10 نخ اکریلیک    30/3    
11 نخ اکریلیک      30/3    
12 نخ اکریلیک          
13 نخ اکریلیک    34/3   روشن:

 

 نخ  پلی استر (اکریلیک تایپ)

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 11  تیر ماه و خارجی در15 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لاکرا   20 23000  
2 لاکرا  20 4.95 دلار   
3 لاکرا 30   4. 45 دلار    
4 لاکرا 40  3. 95 دلار    
 5 نخ اسپاندکس/نایلون 150/40   سفید
6 نخ اسپاندکس/نایلون 75/40   سفید

قیمت داخلی  و خارجی  15 تیر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1
الیاف پنبه 

  8850 ازبک با کیفیت بالا
2  #الیاف_آرسلون کره‌       ۷ دنیر ، طول ۱۲۷ میلی متر ، سمی دال ، دو کانتینر موجود است 
3 الیاف پلی استر 1/4   1/4 بدون شرط رنگ  
4 الیاف ویسکوز اف سی اف سی 1/4    1/4 با شرط رنگ   
 5 الیاف  ريسايكل پلی استر      5 به بالا 
  الیاف  ريسايكل پلی استر       
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 12 تیربه روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ شانل 4.2   سفید
2 نخ شانل 5.2  

سفید

 

3 نخ شانل 4.2   رنگی
4 نخ شانل  5.2
 

رنگی(سفت پیچ)

5 ترویرا 100/48 7600

 چینی

6 بامبو و پنبه 16/1  

 70-30 تحویل بندر عباس 

7 پشم  40/2    
8 پشم 40/1    

آگهی و سفارش نخ

دستگاه ماشین آلات نساجی
توضیحات فروش يك دستگاه USTER tester 5، قیمت 86 هزار فرانكم
قیمت پروفرمی چتایی کریم جوت- با کیفیت بالا
توضیحات قیمت پروفرمی چتایی کریم جوت- با کیفیت بالاچتایی 45
توضیحات مارک: MHM Austria دستگاه: خشک کن مدل 1500-40 
توضیحات سال ساخت: 1988 عرض کاری: 1800 میلی متر عرض غلتک:
توضیحات سال ساخت: 1988 عرض کاری: 1800 میلی متر عرض غلت