سایت ایران یارن متعلق به شماست و این شما هستید که قیمت تعیین می کنید ، لطفا با ارسال قیمت های خود ما را در خدمت رسانی به این صنف یاری دهید. ارسال قیمت

قیمت های  داخلی 7 آبان ماه  و خارجی در تاریخ 23  اذر ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 نخ جوت   8/1 1500 دلار کیفیت CRX

2 نخ جوت   10/1 1300 دلار کیفیت CRX
3 نخ جوت   13/1 1070 دلار کیفیت CRX
4 نخ جوت   16/1 1060 دلار کیفیت CRX
5 جوت (کنف)   13/1 6000 کریم جوت
6  جوت ( کنف )    16/1  5850  کریم جوت
7  جوت   10/1    
8  جوت   8/1    
9 چتایی   40x6.5    
10 چتایی   40x7 30.80  
11 چتایی   45x9  40.30  
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 20 آذر  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF 450 تا 1000 7500 سفید
2 CF 450 تا 1000 7800 رنگی
3 CF 1000 تا 3000  7200 سفید
4 CF 1000 تا 3000 7500 رنگی
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 1 آذر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ BCF  دنیر 1500 6700تومان  
2 نخ BCF  دنیر 1200 6900 تومان

3 نخ BCF دنیر 1000 7100 تومان  
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 20 آذر ماه و خارجی 21 آذر  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1  نخ پنبه كامپكت   20/1 2.35 دلار قیمت پروفرمی نخ پنبه- ازبکستان- اپن اند

2 نخ پنبه كامپكت   20/1 10800 پنبه 100% اپن اند
2 نخ پنبه رينگ   20/1  2.55 ازبکستان
3 نخ پنبه  اوپن   20/1   ازبکستان
4 نخ پنبه   20/1
 
پنبه 100% اپن اند مناسب برای چله

  

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 5آذر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر پنبه 20/1 8300  60-40

2 نخ پلی استر پنبه 20/1 8650 50-50

 

 

قیمت داخلی  و خارجی  21 آذر  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز 20/1 11700 ویسکوز 100% اپن اند

 2  نخ ویسکوز  30/1  12800 ویسکوز 100% اپن اند
3  نخ ویسکوز 20/1  13600 ویسکوز 100% رینگ ایرانی
4  نخ ویسکوز 40/2 18400 ویسکوز 100% رینگ ایرانی
5  نخ ویسکوز 30/2 15700  ویسکوز 100% هندی بدون انبارداری موجود اصفهان
قیمت های داخلی  20 آذر  و خارجی   12آذر   ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پلی استر

20/1 10000 پلی استر 100% کرم رنگ
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ  21  آذر و خارجی 20 مهر ماه روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ  DTY 150/48 6300 سفید ساده    

2 نخ DTY 150/48 7350   مشکی مینگل 
2 نخ FDY  D/192F100  9.1  یووان چین  مینگل

 قیمت های داخلی 5 آذر و خارجی 23  آذر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ اسپان 30/1 14.4 یووان چین قیمت پروفرمی نخ پلی استر اسپان رنگی -  شرکت معتبر چینی -سفید

بسته بندی کیسه ای
2 نخ اسپان 30/1  13.9 یووان چین قیمت پروفرمی نخ پلی استر اسپان رنگی -  شرکت معتبر چینی -رنگی

بسته بندی کیسه ای
3 نخ اسپان 40/1   اسپان بای کای
4 نخ اسپان 30/1   شرکت معتبر چینی
5  نخ اسپان 40/1   شرکت معتبر چینی 
6  نخ اسپان 20/1   اسپان رینگ ایرانی

 

 

قیمت های داخلی 2 آذر ماه و  خلرجی 30 شهریور   ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پلی استر ویسکوز   30/2
12750
 
2 نخ  پلی استر ویسکوز   40/1 182  روپیه 65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز
 3 نخ پلی استر ویسکوز   30/2   172  روپیه 65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز
 4 نخ پلي استر-ويسكوز

  40/2  207  روپیه  65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز
 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 22 آذر ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 36/2 26000  
2 نخ اکریلیک 24/2    
3 نخ اکریلیک 18/3    
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 04  آبان  ماه و خارجی در15 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لاکرا   40 19800 تکسیلون

2 لاکرا  20 4.95 دلار   
3 لاکرا 30   4. 45 دلار    
4 لاکرا 40  3. 95 دلار    
 5 نخ اسپاندکس/نایلون 150/40   سفید
6 نخ اسپاندکس/نایلون 75/40   سفید

قیمت داخلی و خارجی  23  اذر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 الیاف اکریلیک دنیر 5 و 7 9450
bright & semidull

2 الیاف چین    

 
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ23   آذر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 بامبو

16/1 213 روپیه
هندی


2 بامبو 20/1 223 روپیه هندی
3 بامبو 30/1 233 روپیه هندی
4 نخ شانل    

 

آگهی و سفارش نخ