دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنیدسایت ایران یارن متعلق به شماست و این شما هستید که قیمت تعیین می کنید ، لطفا با ارسال قیمت های خود ما را در خدمت رسانی به این صنف یاری دهید. ارسال قیمت

قیمت های داخلی 25 دی و خارجی در تاریخ 18 دی ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 جوت ( کنف )   6/1  دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
2 جوت ( کنف )   6/2   نخ کریم جوت با کیفیت CRX
3 جوت ( کنف )   8/1   نخ کریم جوت با کیفیت CRX
4 جوت ( کنف )   10/1   نخ کریم جوت با کیفیت CRX
5 جوت (کنف)   13/1 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
6 جوت ( کنف )   16/1 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CRX
7 جوت (کنف)   13/1 1155 دلار نخ کریم جوت با کیفیت CB
8 جوت (کنف)   16/1 1125 دلار نخ کریم جوت کیفیت CB
9 جوت (کنف)   24/1  دلار نخ کریم جوت با کیفیت  CB
10 جوت (کنف)   6/1 تومان اکیج-کریم
11 جوت ( کنف )   8/1 تومان  
12  جوت ( کنف )    13/1   پالتی
13 جوت ( کنف )   13/1 6000تومان کریم
14 جوت ( کنف )   16/1 5600 اکیج
15  جوت ( کنف )   16/1    
16 جوت ( کنف )   13/1  

 

17 جوت ( کنف )   16/1    
18 جوت ( کنف )   16/1    
19 چتایی    ”40x7oz/40 32.60 دلار

hessian cloth-کریم جوت

P&S 9x8

20 جوت (کنف)  

20/1

20/2

   
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 20 آذر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF دنیر 1000تا 3000 5850 سفید
2 CF دنیر 1000تا 3000 6100 رنگی
3 CF 900 تا 3000    
4 CF 900 تا 3000    
         
         
         
         
         
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 28 دی  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پ پ  دنیر 1500 6600تومان رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی(برای روفرشی)  

 
2 نخ پ پ  دنیر 1200 6800 تومان  رنگ های کرم، پرتقالی، سفید، مشکی(برای روفرشی)  

         
         
         
         
         
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 27دی قیمت خارجی 9 دی  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پنبه

   16/1 12000 100%رینگ  ازبک
2 نخ پنبه   20/1 12000 100%رینگ  ازبک
3 نخ  پنبه   30  12300 100% تخت بافی با کیفیت بالا
4 نخ پنبه   40   مارک GDGDهندی
5 نخ پنبه   30/1   3.05 دلار   شرکت  هندی- فوب کامپکت

6 نخ پنبه     40/1   3.32 دلار  شرکت  هندی- فوب کامپکت

 
7 نخ  پنبه   50/1  3.95 دلار  شرکت  هندی- فوب کامپکت

 
8 نخ پنبه کارد   10/1    
9 نخ پنبه کارد   20/1    
10 نخ پنبه اپن اند   10/1    
11 نخ پنبه اپن اند        
12 نخ پنبه شانه شده

       
13 نخ پنبه شانه شده   30/1    
14 نخ پنبه شانه شده   30/1

 
 
15 نخ پنبه شانه شده   40/1    
16 پنبه صد در صد - رینگ شانه شده   40/1    
17 پنبه صد در صد - اپن اند   10/1    
18 پنبه صد در صد - اپن اند   40/1    
19 پنبه صد در صد - اپن اند   30/1    
20 پنبه صد در صد - کارد   20/1    
21          
22          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         

 

           
           
       

 

 
           

  

قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ16  دی و خارجی 20 اذربه روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر پنبه 40 11650 رینگ ایرانی
2 نخ پلی استر پنبه 12   100% اپن اند
3 نخ پلی استر پنبه 20   100% رینگ
4 نخ پلی استر پنبه  12    20/80
 5 نخ پلی استر پنبه   10   50/50
         
         
         
         
         
         
         
 
 
     
         
         
         
قیمت داخلی  و خارجی در این جدول در تاریخ27 دی  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  ویسکوز  20/1 12400  100% رینگ
 2  نخ ویسکوز   30/1  13400  100% رینگ
 3  نخ ویسکوز 30/2 14700   100% رینگ
4 نخ  ویسکوز  40/2 17950   100% رینگ
5 نخ  ویسکوز 20  10850

100% اپن اند 
6 نخ  ویسکوز  30 11900 100% اپن اند 
         
         
         
         
قیمت های داخلی و خارجی  28 دی به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1  اسپان 30 8700 مارک ویتکس 
2 اسپان      مارک ویتکس
 3  اسپان 30/2

 

 مارک ویتکس
 
 4 اسپان 40/1   مارک بیلیون
 5 اسپان   40/2  

 چینی

 6 اسپان دکس 40/75 13000 رنگی
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 29دی و خارجی 28دی به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ DTY 100/36 7700 سفید ساده
2 نخ DTY 150/48 6700 سفید ساده
3 نخ DTY 100/36 7000 چینی
 4 نخ DTY 75/36
7400
 

چینی
 
 5 نخ DTY  150/48  6500 سفید مینگل 
 6 نخ DTY 150/144  6910 سفید ساده 
7

نخ DTY

 
75/36  7800 سفید ساده 
8 نخ DTY 100/36  7060 سفید ساده  
 9 نخ DTY 150/144

6910 سفید ساده   
 10 نخ DTY 100/144 7140  سفید ساده    
 11 نخ DTY 300/96 6470  سفید ساده
12 نخ DTY 300/96  6420 سفید مینگل  
 13 نخ DTY  450/192

 6450  سفید مینگل 
 14 نخ DTY 600/192  6450  سفید مینگل  
15 نخ DTY 900/288 6450   سفید مینگل   
16 نخ DTY 1200/388 6450   سفید مینگل    
17 نخ FDY 50D /36 

10.70یووان چین ( نیمه مات)
18 نخ FDY 55D /36  10.50یووان چین

( برایت TBR)
19 نخ FDY 50D /36   10.70یووان چین

( برایت TBR)
20 نخ POY 75 7900  

 قیمت های  داخلی در این جدول در تاریخ 16دی  و قیمت خارجی در 16دی  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پلی استر ویسکوز   30/1
10350
رینگ ایرانی
2 پلی استر ویسکوز   30/1 144   روپیه هند   65-35
 3 پلی استر ویسکوز     30/1    20-80
 4 پلی استر ویسکوز     30/2    20-80
5 پلی استر ویسکوز        30/1    65-35
 6 پلی استر ویسکوز         30/2    65-35 
7 پلی استر ویسکوز        20/1    65-35  
           
           
           
 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 25 آذر ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 18 13000 رنگ روشن
2 نخ اکریلیک 24 دو لا    
3 نخ اکریلیک 12 دولا    
4 نخ اکریلیک 27 سه لا    
5 نخ اکریلیک 27 سه لا    
         
         
         
         
         
         
         
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 16 دی ماه و خارجی در 25 دی ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 کش لایکرا 150/48 10200تومان

 سفید

2 کش لایکرا 75/48 12200تومان  سفید
3 کش لایکرا 75/48 15700تومان  رنگی
4 کش لایکرا   300/96 9700 تومان سفید
 5  کش لایکرا 300/96 10200تومان  رنگی
6 نخ اسپاندکس 20D 5.04USD Semi- dull, AA, FOB CHINA
7 نخ اسپاندکس  30D  4.92USD  Semi- dull, AA, FOB CHINA
 8 نخ اسپاندکس 40D 4.05USD Semi- dull, AA, FOB CHINA 
9 نخ اسپاندکس 70D 3.99USD Semi- dull, AA, FOB CHINA 
10 نخ اسپاندکس 140D 3.85USD Semi- dull, AA, FOB CHINA
قیمت داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 27 دی به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1
الیاف دو سفید تربت موجود در اصفهان

  7300

 
2 الیاف پنبه تاجیک تیپ 1 سورت 4 موجود در اصفهان و تهران   7500

 
3 الیاف ویسکوز گراسیم      
4 الیاف ویسکوز اف سی اف سی      
 5 الیاف پنبه ازبک      
  الیاف پلی استر اسلون       
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 30 دی به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ کش 40،20،70 22500  
2 نخ کش 100*40  11700

با شرط رنگ

 

3 نخ کش 100*40 11200 بدون شرط رنگ
       

 

         
         

آگهی و سفارش نخ

شرکت ایران یارن (بازار نخ و الیاف ایران ) اماده ارائه پروفرم
توضیحات شرکت ایران یارن (بازار نخ و الیاف ایران ) ارائه پر