سایت ایران یارن متعلق به شماست و این شما هستید که قیمت تعیین می کنید ، لطفا با ارسال قیمت های خود ما را در خدمت رسانی به این صنف یاری دهید. ارسال قیمت

قیمت های  داخلی 10 مهرماه و خارجی در تاریخ 25  ابان ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 نخ جوت   13/1 1070 دلار /با کیفیت CB
2 نخ جوت   16/1 1060 دلار  با کیفیت CB
3 نخ جوت   13/1 5600 جوت داخلی
4 نخ جوت   16/1 5500 جوت داخلی
5 جوت (کنف)   13/1 6000 کریم جوت
6  جوت ( کنف )    16/1  5850  کریم جوت
7  جوت   10/1 1300 دلار با کیفیت CRX
8  جوت   8/1 1500 دلار با کیفیت CRX 
9 چتایی   40x6.5 29.00 دلار کریم جوت
10 چتایی   40x7   کریم جوت
11 چتایی   45x9   کریم جوت
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 24 آبان  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF 450 تا 1000 7200 سفید
2 CF 450 تا 1000 7500 رنگی
3 CF 1000 تا 3000  6900 سفید
4 CF 1000 تا 3000 7200 رنگی
قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 15 آبان  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ BCF  دنیر 1500 6700تومان  
2 نخ BCF  دنیر 1200 6900 تومان

3 نخ BCF دنیر 1000 7100 تومان  
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 20 مهر ماه و خارجی 17 آبان به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1  نخ پنبه كامپكت   30/1 2.85 دلار ازبکستان
2 نخ پنبه كامپكت   40/1 3.15  ازبکستان
2 نخ پنبه رينگ   20/1  2.55 ازبکستان
3 نخ پنبه  اوپن   20/1  2.10 ازبکستان
4 نخ پنبه   20/1
 
پنبه 100% اپن اند مناسب برای چله
5 نخ پنبه کارد   20/2   پنبه 100% اپن اند کم تاب
6 نخ پنبه شانه شده   20/2   پنبه 100% اپن اند پرتاب
7 نخ پنبه شانه شده   30/1   قیمت های پروفرمی نخ  #پنبه- شرکت معتبر هندی
8 نخ پنبه شانه شده   30/1   قیمت های پروفرمی نخ  #پنبه- شرکت معتبر هندی-198 روپیه هند- گردباف
9 نخ  پنبه   30/1   پنبه کامپکت شانه شده   

  

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 24 آبان ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر پنبه 6/1  6600  پلی استر پنبه 80-20
2 نخ پلی استر پنبه 5/1 6600  پلی استر پنبه 80-20

 

 

قیمت داخلی4 ابان   و خارجی  23 شهریور ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز 30/2 15850 ویسکوز 100% هندی
 2  نخ ویسکوز  30/2  15700 ویسکوز 100% رینگ ایرانی
3  نخ ویسکوز 30/1 13800  ویسکوز 100% رینگ ایرانی
قیمت های داخلی   و خارجی 17  آبان   ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پلی استر

40/2 12500 پلی استر 100% چینی
2 پلی استر 30/2 11300 پلی استر 100% چینی
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ  25  ابان و خارجی 10 شهریوربه روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ  DTY 150/48 6400 سفید ساده    

2 نخ  DTY 150/48 7400   مشکی ساده 
 3  DTY 300/96 6400 سفید مینگل
4 DTY 300/96 7400 مشکی مینگل
9 نخ DTY 300/96    سفید ساده
10 نخ FDY  D/192F100  9.1  یووان چین  مینگل

 قیمت های داخلی 20 مهر و خارجی 19 مرداد  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ اسپان 30/2 10850 چینی کانتینری
2 نخ اسپان 30/2   اسپان چینی
3 نخ اسپان 40/1   اسپان بای کای
4 نخ اسپان 30/1  11.20 یووان چین شرکت معتبر چینی
5  نخ اسپان 40/1 12.20 یووان چین شرکت معتبر چینی 
6  نخ اسپان 20/1   اسپان رینگ ایرانی

 

 

قیمت های داخلی 4 مهرماه و  خلرجی 23  شهریور   ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پلی استر ویسکوز   40/2
13300
پلی استر ویسکوز ایران
2 نخ  پلی استر ویسکوز   40/1 182  روپیه 65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز
 3 نخ پلی استر ویسکوز   30/2   172  روپیه 65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز
 4 نخ پلي استر-ويسكوز

  40/2  207  روپیه  65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز
 قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ 17 آبان   ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ اکریلیک 30/3 18000
 رنگ سرمه ای

2 نخ اکریلیک 30/3 15000 رنگ مشکی هندی
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 04  آبان  ماه و خارجی در15 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لاکرا   40 19800 تکسیلون

2 لاکرا  20 4.95 دلار   
3 لاکرا 30   4. 45 دلار    
4 لاکرا 40  3. 95 دلار    
 5 نخ اسپاندکس/نایلون 150/40   سفید
6 نخ اسپاندکس/نایلون 75/40   سفید

قیمت داخلی 25  ابان  و خارجی 20 مهر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 لیاف ایندین

  9500  
2 الیاف چین   9400  
3 الیاف بلاروس    9700  
4 الیاف هندی    9400  
5 الیاف tow کره   9500  
قیمت های داخلی در این جدول در تاریخ19    مهر به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1
نخ شانل


5.2 10100  سفید
2 نخ شانل 4.2 8300  سفید

3 نخ شانل 5.2 13100  رنگی(سفت پیچ)
4 نخ شانل 2 12700

 

وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users6
  • Active Guests6
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today201
  • Unique Visits Yesterday79
  • Visits This Week1012
  • Visits Previous Week975

آگهی و سفارش نخ