نخ جوت

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1399/12/1113موجودمتفرقه

مطالب مرتبط با نخ جوت

لیف طلایی چیست؟

میزان کل واردات و صادرات جوت یک لا در سال 1397

الیاف جوت:

اسم و مشخصات انواع پارچه (قسمت اول)

انواع نخ و الیاف (نخ جوت)

چتایی (جوت)