نخ ترویرا(DTY)

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1400/02/25150/4847500مینگل و ساده سفيد
1400/02/25150/4852000مینگل و ساده مشکی
1400/02/25100/4851000ساده / مينگل سفيد
1400/02/25100/48موجودساده / مينگل مشکی
1400/02/25300/9647500ساده سفيد
1400/02/25300/9652000مینگل و ساده مشکی
1400/02/06100/144موجودمیکرو فلامنت چینی
1400/02/06150/144موجودمیکرو فلامنت چینی
1400/02/0675/144موجودمیکرو فلامنت چینی

مطالب مرتبط با ترویرا

آنچه باید در مورد خصوصیات نخ DTY بدانید

نخ DTY چیست؟ (کلیپ)

بررسی نوسانات قیمت نخ ترویرا 150/48 با دلار

نخ اینترمینگل

انواع نخ پلی استر

مقایسه نمودار نخ ترویرا 150/48 (dty) با قیمت دلار