نخ ترویرا(DTY)

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1399/11/12150/4844500مینگل و ساده سفيد
1399/11/12150/4846500مینگل و ساده مشکی
1399/11/12100/48موجودمينگل سفيد
1399/11/12300/9647000مینگل و ساده سفيد
1399/11/20100/144موجودمیکرو فلامنت چینی
1399/11/20150/14451000میکرو فلامنت چینی
1399/11/2075/144موجودمیکرو فلامنت چینی

مطالب مرتبط با ترویرا

آنچه باید در مورد خصوصیات نخ DTY بدانید

نخ DTY چیست؟ (کلیپ)

بررسی نوسانات قیمت نخ ترویرا 150/48 با دلار

نخ اینترمینگل

انواع نخ پلی استر

مقایسه نمودار نخ ترویرا 150/48 (dty) با قیمت دلار