الیاف اکریلیک

تاریخ بروزرسانیقیمتتوضیحات
1400/01/23موجود الیاف اکریلیک بایر دنیر 5.6 برایت و سمیدال - طول الیاف 150-130
1400/01/23موجودالیاف اکریلیک بایر دنیر 4.1 سمیدال - طول الیاف 150-130

مطالب مرتبط با الیاف اکریلیک

نخ‌های مورد استفاده در ریسندگی نیمه فاستونی را بهتر بشناسیم

الیاف بشرساخته (مصنوعی):

الیاف اکریلیک

معرفی انواع فرش بر اساس نخ استفاده شده

نخ و الیاف اکریلیک

عليرضا حائري : نقدینگی، چالش اصلی تولیدکنندگان