الیاف اکریلیک

تاریخ بروزرسانیقیمتتوضیحات
99/10/02موجود الیاف TOW اکریلیک دنیر 2.5 برند آکسا ترکیه
99/10/02موجودایرانی

مطالب مرتبط با الیاف اکریلیک

نخ‌های مورد استفاده در ریسندگی نیمه فاستونی را بهتر بشناسیم

الیاف بشرساخته (مصنوعی):

الیاف اکریلیک

معرفی انواع فرش بر اساس نخ استفاده شده

نخ و الیاف اکریلیک

عليرضا حائري : نقدینگی، چالش اصلی تولیدکنندگان