تازه ترین رویدادها

سایت بازار نخ و الیاف ایران (ایران یارن) از بروز ترین سایت های تخصصی نساجی می باشد که مقالات تخصصی و اخبار های بروز نساجی در آن گذاشته میشود.

تحلیل بازار و مقایسه آمار ارقام پنبه و سایر نخ های موجود است