رنگ نساجی

بازار نخ و الیاف ایران تامین کننده انواع نخ نساجی برای رنگرزی الیاف، نخ و پارچه می باشد.

مواد رنگزای راکتیو

یک نوع رنگ نساجی است که نام این دسته از مواد رنگزا از کلمه Reactive به معنای واکنش پذیر گرفته شده است و علت این نامگذاری ایجاد واکنش شیمیایی بین این دسته از مواد رنگزا و الیاف مورد رنگرزی است.

از این رنگ به منظور رنگرزی الیاف سلولزی استفاده میشود.همچنین میتوان برای رنگرزی الیاف ابریشمی و پشمی نیز از آن استفاده کرد.استفاده از این رنگ باعث ایجاد فام درخشان بر روی الیاف پنبه میشود و امروزه بسیارمورد توجه قرار گرفته است.

این مواد رنگزا به علت ایجاد پیوند کووالانسی قوی با الیاف دارای ثبات رنگ و شست و شوی بالاست

رنگزای راکتیو به دو دسته گرم و سرد تقسیم میشود.مواد رنگزای نوع سرد نسبت به نوع گرم واکنش پذیرتر است و در دمای 20 الی35 درجه رنگرزی انجام میشود، این درحالیکه با مواد رنگزای نوع گرم رنگرزی در دمای 40 الی80 درجه صورت میگیرد.

از آنجایی که این مواد به صورت پودری و بسیار واکنش پذیر است، باید در ظروف دربسته و به دور از گرما و رطوبت نگهداری شود.

بازار نخ و الیاف ایران یکی از بزرگترین مراجع تامین کننده رنگ راکتیو با کیفیت بسیار عالی در ایران است.

 

مواد رنگزای دیسپرس

از این رنگزا برای رنگرزی پلی استر، دی استات، تری استات و نایلون استفاده میشود. بهترین نوع رنگ برای رنگرزی پارچه های پلی استری است و فام بسیار مناسب ایجاد میکند، ازاین جهت امروزه در صنعت نساجی بسیار کاربرد دارد.

این رنگزاها مقاومت بسیار خوبی در برابر تصعید،سایش و شست و شو دارد.

وزن مولکولی این مواد بین 300 تا 800 است و اندازه ذرات آن بین 0.5 تا 2 میکرون است و از مشتقات آزو و آنتراکینون و دی فنیل آمین می باشند.

ب علت انحلال کم این رنگزا در آب و برای حفظ دیسپرسیون پایدار، مواد دیسپرس کننده به حمام رنگرزی اضافه می کنند.

رنگرزی با استفاده از این رنگزا  در دمای 130 درجه سانتی گراد به روش HT  انجام میشود

این مواد در چهار کلاس A تاD طبقه بندی میشوند.وزن مولکولی کلاسAتاD به ترتیب افزایش میابد به طوری که کلاسA  دارای ثبات تصعیدی پایین و شید رنگی بسیار خوب است.در حالی که کلاسD دارای ثبات تصعیدی بالا و خواص رنگرزی ضعیف است.کلاس BوCبین این دو کلاس قرار دارد

بازار نخ و الیاف ایران یکی از بزرگترین مراجع تامین کننده رنگ دیسپرس با ثبات رنگی عالی در ایران است.

images

مهندس حسینی

مدیر فروش رنگ نساجی

جدول قیمت رنگ نساجی

ماشین آلات ریسندگی

آخرین مطالب رنگ نساجی