الیاف تاپس پلی استر

الیاف تاپس(tops) پلی استر با خاصیت آنتی پایل