دستگاه کاردینگ تروشلر مدل DK760

تعدادی دستگاه کاردینگ تروشلر DK760 مدل با بهترین شرایط فنی و تولید بفروش میرسد.

♦️موقعیت:خارج از ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 09022040136 تماس حاصل فرمایید.