عوامل موثر بر بازار محصولات نساجي

انتشار : 2 شهریور 1401
زمان مطالعه: زمان مطالعه: 2 دقیقه
عوامل موثر بر بازار محصولات نساجي
 1. عوامل موثر بر تغييرات ارز
 2. مسائل مربوط به توافق برجام و بيم فرو ريختن قيمت ها
 3. مسائل مربوط به خارج شدن نقدينگی از بازار
 4. مسائل مربوط به عدم توان كافی عامه مردم جهت اجاره مسكن و خريد مواد خوراكی و معاش و انرژی
 5. ركود فراگير در كشور
 6. ركود شديد در كشور رقيب منطقه اي ما بنام تركيه
 7. عدم قطعيت در بهبود بازار در چند ماه و يا فصول جديد و سردرگمي های متعدد توليدكنندگان
 8.  عدم حمايت دولت بطور قطعي از كسب و كارهاي نساجي مانند اختصاص دادن هزينه های پوشاک و لباس كارمندان دولت در قالب بن لباس
 9. ايجاد موانع جديد جابجايی وجوه و يا تامين چك های جديد با شرايط جديد كار با بانک ها در اين شرايط وخيم
 10. عدم حمايت راهبردهاي سهل گيرانه مالياتي دولت از كسب و كارهاي بخش خصوصی و كارگاه هاي كوچک
 11. عدم داشتن استراتژي واحد در زنجيره تامين در انجمن هاي صنفي و عدم تمايل دولت به پيجويي اين امور
 12. افزایش كالاهاي قاچاق در كشور و عدم توان جلوگيري از آن ها در مرزها
 13. نداشتن برندسازي متناسب با ذائفه ايراني در توليدات متنوع كشور
 14. عدم توجه به پوشاک اقوام مختلف علي الخصوص مرز نشينان كشور و دادن بازار آن مرزها به كشورهاي رقيب
 15. لباس هاي مناطق عرب نشين، كرد نشين، بلوچ نشين و قسمتي از ترك نشين و تركمن نشين تحت تاثير بازار كشورهاي رقيب منطقه ای هستند و متاسفانه در كشور توجهي به ميزان و مقدار نياز آنها و توليد محصولات آنها نميشود.
 16. فروش هايي در قالب جين هاي تعداد ١٢ عددي كه معمولا در دنيا ديگر مرسوم نيست (در تركيه نیز جين ها سه تايي هست) و هزينه فروشندگان را در ته انباری يا بنجل بالا برده و بر روي قيمت تمام شده فروشندگان بالا ميبرد و قيمت آنها را غير رقابتی ميكند.
 17.  عدم سايز پذيری پوشاک متناسب با واقعيات جامعه، بطوری كه بيشتر توليدات مبتی بر سایز مانكن هاي موجود انجام ميگيرد.  اكثر خريداران كالاهای خارجي مشتري اجناس ترك هستند، خوش دوخت بودن پوشاک و به تن نشستن لباس های این کشور به این دلیل است که قواره سايزها و تنوع آن ها منطبق بر واقعيات جامعه است و كسي مجبور نيست براي لباس خود را چاق و لاغر كند.

شماره تماس بازار نخ و الیاف ایران
اینستاگرام بازار نخ و االیاف ایران
تلگرام بازار نخ و الیاف ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code