بررسی سطح زیر کشت، میزان صادرات، واردات و تولید پنبه کشور در 20 سال اخیر

در این مطلب به بررسی سطح زیر کشت، میزان صادرات، واردات و تولید پنبه کشور در 20 سال اخیر می‌پردازیم: همانطور که در این نمودار مشاهده می‌شود: سطح زیر کشت پنبه در این 20 سال روند کاهشی داشته است به طوری که از 200 هزار هکتار به 80 هزار هکتار رسیده است. در همین بازه … ادامه خواندن بررسی سطح زیر کشت، میزان صادرات، واردات و تولید پنبه کشور در 20 سال اخیر