تحلیل بازار پنبه در 20 سال اخیر

در نمودار زیر سطح زیرکشت پنبه ی کشور و میزان صادرات و واردات و تولید آن در بیست سال اخیر را مشاهده می کنید، همانطور که ملاحظه می شود در دو دهه ی اخیر سطح زیر کشت و نتیجتا مقدار تولید کاهش یافته و در ازای آن میزان واردات افزایش پیدا کرده است. تحلیل عباس … ادامه خواندن تحلیل بازار پنبه در 20 سال اخیر