نخ مونوفیلامنت

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1399/10/27 60/4موجودبراق - تایوان
1399/10/2760/4موجودبراق - هندی
1399/11/18 3063000نیمه مات _ ویتکس
1399/11/182060000نیمه مات _ ویتکس
1399/11/18 3070000مات _گاندی
1399/11/182069000مات _گاندی
1399/11/18 3070000مات _جی کورین
1399/11/18 2068000مات _جی کورین
1399/11/18 2069000مات _کره ای
1399/11/1830103000براق _ کره
1399/10/2730موجودمشکی _ گاندی
1399/10/2730موجودمشکی _ شوبلاشمی
1399/09/2275/24198000Low Melt _ کره

مطالب مرتبط با نخ مونوفیلامنت

نخ دندان چگونه تولید می‌شود؟

تور ماهیگیری چگونه تولید می‌شود؟

زنگ خطر جدی برای توقف واحدهای تولید نخ و پارچه کشور

نخ اسپاندکس

آنچه باید در مورد خصوصیات نخ DTY بدانید