نخ مونوفیلامنت

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1400/02/20 60/4موجودبراق - تایوان
1400/02/2030 موجودمات - گاندی- هندی
1400/02/20 60/4موجودبراق - هیویس کره - نتابیده جهت پود
1400/02/2020موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/1120موجودبراق - کره ای
1400/02/1130موجودنیمه مات _ ویتکس چین
1400/02/1130موجودمات _گاندی هند
1400/02/1130موجودبراق _گاندی هند
1400/02/11موجودنخ لوملت - هویس کره
1400/02/11540موجودنخ فولد (تاری پودی) - تایوانی
1400/02/11375موجودنخ اسلپ - چین

مطالب مرتبط با نخ مونوفیلامنت

نخ پلی استر

نخ دندان چگونه تولید می‌شود؟

تور ماهیگیری چگونه تولید می‌شود؟

زنگ خطر جدی برای توقف واحدهای تولید نخ و پارچه کشور

نخ اسپاندکس

آنچه باید در مورد خصوصیات نخ DTY بدانید