لاکرا

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1400/02/2520 موجودهوافون - آسه پورا - کرورا ویتنام - ترک
1400/02/2530موجودکرورا ویتنام - سیس هارت چین
1400/02/2540موجودهوافون - آسه پورا
1400/02/2570موجودبایلو - آسه پورا

مطالب مرتبط با لاکرا

همه چیز درباره اسپاندکس

نخ اسپاندکس

لاکرا چیست؟

اسم و مشخصات انواع پارچه (قسمت اول)

آشنایی با پارچه و نخ لاکرا یا اسپاندکس