لاکرا

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1399/11/2920موجودهوافون -2020
1399/11/2920موجودهوافون -2020
1399/11/2940موجودهوافون -2020
1399/11/2970موجودکرورا ویتنام - هوافون -2020
1399/11/29140موجودکرورا ترک -2020
1399/11/2040موجودهوافون 2020 - فروش کانتینر
1399/11/2040موجودکرورا ترک - 2020 (تعداد محدود)
1399/10/16105موجودهوافون 2020
1399/11/20140 - 210موجودهوافون - 2020

مطالب مرتبط با لاکرا

نخ اسپاندکس

لاکرا چیست؟

اسم و مشخصات انواع پارچه (قسمت اول)

آشنایی با پارچه و نخ لاکرا یا اسپاندکس