ماشین آلات بافندگی

فروش دستگاه بافندگی F2001

فروش دستگاه بافندگی G6100 دابی مکانیکی

فروش دستگاه بافندگی G6100 بادامکی

فروش دستگاه بافندگی G6100 دابی الکترونیک مدل 85