کارجویان

شمارهشهرنامسنمدرک تحصیلیشغل درخواستیمهارتسابقه کار
1اصفهانمهتاب21لیسانس کارشناس نساجی آشنایی کامل با office ، کار در آزمایشگاه، تسلط کامل انگلیسی ندارد
2اصفهانعلی26کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نساجی مدیر کنترل کیفی ، R&Dکار آزمایشگاهی ، طراحی و تولید پارچه، تسلط نسبی به زبان 2 سابقه کار در شرکت نساجی در شهرک صنعتی جی
3تهران ارمغان27کارشناسی ارشد مهندس نساجی طراحی دوخت، مدیر برنامه ریزی ICDL، طراحی و چاپ دیجیتال ،ادمین کانال ، 1 سال

جهت ارسال رزومه خود دکمه “فرم درخواست شغل” را کلیک کنید:

فرم درخواست شغل

کارفرمایان

ردیفشهرمحل کارخانم/آقارده سنیعنوان شغلمدرک مزایای شغلی
1اصفهاناصفهانهر دو 25-35نیروهای متخصص کارشناس مهندسی نساجی آقا ترجیحا گرایش شیمی و علوم الیاف-
2اصفهانکوهپایههر دو حداکثر 30اپراتوریمهندس نساجی اداره کاری+ بیمه
3قمقمآقاحداکثر 35یک نفر مهندس نساجی حداقل کارشناسی توافقی
4خراسان رضوی*خانم/آقا20-35کنترل کیفیت تولیدی موکتمهندس نساجحقوق مناسب

جهت ثبت آگهی استخدام نیرو دکمه “فرم درخواست نیرو”راکلیک کنید:

فرم درخواست نیرو