قیمت نخ پنبه تاجیکستان

عنوان نخنمره نخ پنبه در واحد نمره انگلیسی Neقیمت درب کارخانه (دلار/کیلوگرم)
اپن اند16/12.15
اپن اند20/12.28

 

قیمت بنگلادش

نوعنمرهقیمت (دلار)تاریخ بروزرسانی
جوت cb10/115101399/05/13
جوت cb13/113401399/05/13
جوت cb16/113101399/05/13
جوت crx6/119601399/05/13
جوت crx8/116901399/05/13

 

قیمت نخ در پاکستان

قیمت درب کارخانه (دلار/کیلوگرم)نمره نخ پنبه در واحد نمره انگلیسی Neعنوان نخ
2.9720/1ملانژ کارد شده
1.8510/1اپن اند
1.9212/1اپن اند
2.0016/1اپن اند
2.2520/1اپن اند
2.2621/1اپن اند
2.3824/1اپن اند
2.6016/1شانه نشده- برای بافندگی
2.7021/1شانه نشده- برای بافندگی
2.8830/1شانه نشده- برای بافندگی
2.9032/1شانه نشده- برای بافندگی
3.1840/1شانه نشده- برای بافندگی
2.7021/1شانه نشده- گردباف
2.8730/1شانه نشده- گردباف
2.9032/1شانه نشده- گردباف
2.8820/1شانه شده کامپکت
2.9021/1شانه شده کامپکت
3.0026/1شانه شده کامپکت
3.0530/1شانه شده کامپکت
3.1032/1شانه شده کامپکت
3.3036/1شانه شده کامپکت
3.4040/1شانه شده کامپکت
3.4040/1شانه شده- گردباف

 

قیمت نخ کاومودیتی (کالای اولیه) در چین

عنوان نخقیمت (یوان)نمرهتاریخ
1399/04/3110.1 یوان30/1 نخ اسپان ویتکس

 

قیمت نخ پنبه از بازار بورس ترکمنستان

قیمت درب کارخانه به ازای هر کیلوگرم با واحد دلارنمره نخ پنبه در واحد نمره متریک Nmنمره نخ پنبه در واحد نمره انگلیسی Neنوع نخ
2.1510/16/1اپن اند
2.2012/17/1اپن اند
2.2514/18/1اپن اند
2.3017/110/1اپن اند
2.3520/112/1اپن اند
2.4027/116/1اپن اند
2.5034/120/1اپن اند
2.7010/16/1رینگ
2.7512/17/1رینگ
2.8014/18/1رینگ
2.851/1710/1رینگ
2.9020/112/1رینگ
2.9527/116/1رینگ
3.0034/120/1رینگ
8.5734/220/2رینگ

 

قیمت نخ هند

قیمت درب کارخانه به ازای هر کیلوگرم نمره نخ پنبه در واحد نمره متریک Neنوع نختاریخ
138 روپیه30/1ویسکوز 1399/04/30