نخ سی اف

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1400/02/111000 تا 200056200سفید
1400/02/11180059700سفید
1400/02/111000 تا 200057200مشکی
1400/02/11180060700مشکی
1400/02/111000 تا 200059300رنگی
1400/02/11180062700رنگی

مطالب مرتبط با نخ cf

درباره نخ BCF و CF

نخ فیلامنتی BCF/CF

مشاهده آنلاین نخ سی اف CF