نخ CF

نخ سی اف (Continuous Filament (CF ،نخ پروپیلن بدون حالت پفکی می باشد.
نخ سی اف از نمره 300 الی 3000 در رنگ های مختلف تولید می شود.