نخ سی اف

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1399/12/16350 تا 3500موجودسفید
1399/12/16350 تا 3500موجودمشکی
1399/12/16350 تا 3500موجودرنگی

مطالب مرتبط با BCF

معرفی انواع فرش بر اساس نخ استفاده شده

درباره نخ BCF و CF

نخ فیلامنتی BCF/CF

نخ بی سی اف bcf

قیمت نخ BCF