نخ اکریلیک

تاریخ بروزرسانینمرهقیمت به تومانتوضیحات
1399/10/0680/1موجودرنگی - ژاپنی ( در ۲۰ رنگ )
1399/08/1464/1موجود ژاپنی رنگی

مطالب مرتبط با اکریلیک

الیاف بشرساخته (مصنوعی):

الیاف اکریلیک

نخ و الیاف اکریلیک

جدول مقایسه نخ اکریلیک و نخ پلی استر فیلامنت

الیاف اکریلیک

آشنایی با الیاف اکریلیک