ساختار الیاف نساجی

انتشار : 16 بهمن 1399
زمان مطالعه: زمان مطالعه: 2 دقیقه
ساختار الیاف نساجی

ساختار فیزیکی و مولکولی الیاف نساجی شامل سیستم های مورفولوژیکی پیچیده ای است که از فازهای مختلف حاوی جرم، قابلیت لمس و ترکیب شیمیایی تشکیل گردیده است. کارآیی الیاف به ساختار الیاف که در هنگام شکل گیری آنها تشکیل می شود و ویژگی هایی که در فرآیندهای بعدی به الیاف القا می گردند، بستگی دارد. مهمترین مشکل نظری، رابطه بین ساختار الیاف و خصوصیات حاصله از آنهاست. از این رو بررسی ساختارهای مختلف و نقش آنها در خصوصیات الیاف و در نتیجه کاربرد آنها بسیار مهم است. به کار گیری هر گونه موادی مانند الیاف و در نتیجه توسعه آنها در حالت کلی به موارد زیر بستگی دارد:

 • خواص مکانیکی آنها تحت شرایط استفاده نهایی
 • خواص مکانیکی آنها در شرایط فرآوری
 • تعامل بین تاثیر متغیرهای فرآوری بر ساختار و عملکرد کالا

عملکرد الیاف نساجی به دلیل بارگذاری به ساختار مولکولی و فاصله بین مولکول ها وابسته است. ساختار مولکولی الیاف نساجی معمول در طی فرآیند پلیمریزاسیون ایجاد می شود؛ بنابراین شناخت ساختار الیاف به صورت کامل ضروری است. تحقیقات صورت گرفته بر روی ساختار الیاف باید نهایتاً منجر به تحلیل ساختار شیمیایی، قابلیت لمس یا پیکربندی پلیمرها، شناخت ترکیبات زنجیره ها و قابلیت تبلور آنها شوند. بررسی ساختاری الیاف فراتر از این موارد است، زیرا اطلاعات موجود ساده و سر راست نیستند. این کار به تحلیل طیف وسیعی از اطلاعات برگرفته از روش های مختلف نیازمند است. هر تکنیکی، علم و تئوری خاص خود را دارد. تعدادی از این اطلاعات می توانند تصادفی و کیفی باشند و ممکن است شامل خطاهای مصنوعی و خطاهای ناشی از روش های آزمایش و محاسبات صورت گرفته باشند.

الزامات شکل گیری الیاف یا پلیمرهای تشکیل دهنده الیاف

 • پلیمر باید دارای مولکول های زنجیره ای بلند و خطی باشد.
 • زنجیره های مولکولی باید موازی یکدیگر باشند.
 • برخی مواقع به دلیل بررسی قابلیت اتساع مورد نیاز، باید درجه آزادی حرکت مولکول ها اندازه گیری شود.
 • نیروهای جانبی که مولکول ها را در کنار هم نگه می دارند و باعث پیوستگی ساختار الیاف می شوند از اهمیت زیادی برخوردارند.
 • آنها باید از نظر شیمیایی مقاوم باشند.
 • آنها باید جاذبه کافی داشته باشند.

روش های بررسی ساختار الیاف

 1. روش پراش پرتو ایکس
 2.  روش تابش اشعه مادون قرمز
 3.  روش های تشدید مغناطیسی هسته ای
 4.  آنالیز حرارتی
 5.  روش میکروسکوپ نوری
 6.  روش میکروسکوپ الکترونی
 7.  بررسی شیمی مواد الیاف
 8.  بررسی تراکم
 9.  بررسی خصوصیات فیزیکی عمومی

منبع: Garment Merchendising


شماره تماس بازار نخ و الیاف ایران
اینستاگرام بازار نخ و االیاف ایران
تلگرام بازار نخ و الیاف ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *