تاریخنوع جوتمقدارقیمت
99/02/06نمره 13 کیسه ای ---24.900
99/02/0613 و 16 کریم و اکیج---25.800
99/02/0613 و 16 متفرقه ---25.000
تاریخنوع جوتمقدارقیمت
99/02/06نمره 82 پالت32.800
99/02/06 13 اکیج 1 پالت 25.600
99/02/0613 متفرقه 1 پالت 24.800

لیست فروشنده ها

فروشنده جوت

لیست خریداران

خریدار جوت

[contact-form-7 id=”16600″ title=”juttt”]