وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users4
  • Active Guests4
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today198
  • Unique Visits Yesterday77
  • Visits This Week1009
  • Visits Previous Week974


نخ

نخ به رشته‌های باریک و بلندی گفته می‌شود که با روش‌های ریسندگی و از در کنار هم قرار گرفتن الیاف به وجود می‌آید و کاربردهای مختلف در صنایع نساجی دارد.

کاربردهای نخ در صنایع نساجی:

    دوخت: نخ جهت اتصال دو تکه پارچه بکار می‌رود.
    تولید پارچه: نخ جزو اصلی و عموماً تنها جز تشکیل دهنده پارچه است.

تقسیم بندی نخ از نظر جنس آن:

    نخ طبیعی (که از الیاف طبیعی گرفته می‌شود.
    نخ مصنوعی (از الیاف مصنوعی تولید می‌شود مانند پلی استر و...
    نخ مخلوط (از ترکیب کردن الیاف طبیعی و مصنوعی تولید می‌شوند .

Main Menu