وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users4
  • Active Guests4
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today198
  • Unique Visits Yesterday77
  • Visits This Week1008
  • Visits Previous Week974


نخ ATY

نخ ATYپلی استرATY نخی است که تحت عملیات کشش و حرارت توسط هوای فشرده می باشد، بطوریکه الیاف تشکیل دهنده پس از آن دچار در هم رفتگی می شود و خصوصیاتی شبیه نخ طبیعی تولید میکند.

تولید محصولات خاص با استفاده از نخ های ATY هر روز افزایش می یابد.

خصوصیات ویژه این نخ ها :دست خوب , بسیار جالب توجه بوده , و تنوع در رنگ کاربرد این نخ در موارد زیر است:
چله فرش
پود فرش
پود مجازی
تار و پود پتو
کشباف و ...