مشاهده آنلاین قیمت نخ پلی استر ویسکوز

قیمت های  داخلی 3 خرداد و خارجی  14 اردیبهشت ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پلی استر ویسکوز   30/1
10650
هندی حمل از بندر
2 نخ  پلی استر ویسکوز   40/2    
 3 نخ پلی استر ویسکوز   30/1  2.39 دلار  رینگ اسپان
 4 نخ پلي استر-ويسكوز

  30/2    
5 پلی استر ویسکوز        30/1   مارک pv
 6 پلی استر ویسکوز         30/2    65-35 
7 پلی استر ویسکوز        20/1    65-35