وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users5
  • Active Guests5
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today192
  • Unique Visits Yesterday28
  • Visits This Week1020
  • Visits Previous Week866


مشاهده آنلاین قیمت نخ پلی استر ویسکوز

قیمت های  داخلی 23  شهریور   ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پلی استر ویسکوز   30/1
156  روپیه
65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز
2 نخ  پلی استر ویسکوز   40/1 182  روپیه 65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز
 3 نخ پلی استر ویسکوز   30/2   172  روپیه 65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز
 4 نخ پلي استر-ويسكوز

  40/2  207  روپیه  65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز