مشاهده آنلاین نخ سی اف CF

قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 30 آذر  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF 450 تا 1000 7800 سفید
2 CF 450 تا 1000 8100 رنگی
3 CF 1000 تا 3000  7400 سفید
4 CF 1000 تا 3000 7700 رنگی