وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users6
  • Active Guests6
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today198
  • Unique Visits Yesterday77
  • Visits This Week1008
  • Visits Previous Week974


مشاهده آنلاین نخ سی اف CF

قیمت های خارجی و داخلی در این جدول در تاریخ 24 آبان  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 CF 450 تا 1000 7200 سفید
2 CF 450 تا 1000 7500 رنگی
3 CF 1000 تا 3000  6900 سفید
4 CF 1000 تا 3000 7200 رنگی