مشاهده آنلاین قیمت نخ لایکرا

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 21 دیماه  و خارجی در 21  دی ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 اسپاندکس 300/70 9500  سفید 
2 اسپاندکس 20 5.90 دلار  نیمه مات

3 اسپاندکس 30 5.70 دلار   نیمه مات