وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users6
  • Active Guests6
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today198
  • Unique Visits Yesterday77
  • Visits This Week1008
  • Visits Previous Week974


مشاهده آنلاین قیمت نخ لایکرا

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 04  آبان  ماه و خارجی در15 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 لاکرا   40 19800 تکسیلون

2 لاکرا  20 4.95 دلار   
3 لاکرا 30   4. 45 دلار    
4 لاکرا 40  3. 95 دلار    
 5 نخ اسپاندکس/نایلون 150/40   سفید
6 نخ اسپاندکس/نایلون 75/40   سفید