وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users11
  • Active Guests11
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today223
  • Unique Visits Yesterday141
  • Visits This Week1046
  • Visits Previous Week958


آشنایی با نخ و طناب نسوز

آشنایی با نخ نسوز

نخ و طناب های نسوز فایبرگلاس،آزبستی،کولار،سرامیکی وتفلونی به صورت گرد ،چهارگوش و رشته ای مناسب جهت محیط های حرارتی،اسیدی و بازی،تحت فشار و…برای آببندی و دوخت پارچه های نسوز و…مصرف ...

الیاف پلی استر

آشنایی با الیاف پلی استر

محصول تولیدی این واحد الیاف پلی استر کتان تایپ است که دسته ای از الیاف پلی استر می باشد که دارای ظرافت پایین است و به همین دلیل سیستم پنبه ای هم شناخته می شود. این محصول ما...

نگاهی به صنعت پارچه‌بافی‌ در ایران باستان

نگاهی به صنعت پارچه‌بافی‌ در ایران باستان

در بسیاری از جوامع، منسوجات نقشی حیاتی در زندگی‌ اجتماعی، اقتصادی و مذهبی دارند. آنها در همه مراسم زندگی، مثل جشن تولدها، عروسی‌ها و مراسم تدفین، جزو تجهی...

آشنایی با نخ ویسکوز

آشنایی با انواع نخ ویسکوز

تاریخچه نخ ویسکوز : ﺗﻬﯿﻪ اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﯿﻤﯿﺪان در ﺳﺎل ۱۸۹۱ ﮐﺸﻒ و در ﺳﺎل ۱۸۹۲ ﺛﺒﺖ شد. وﻟﯽ بخاطر اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻢ اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﻣﺪت ﻫﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری وارد بازار شد . ال...