وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users14
  • Active Guests14
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today192
  • Unique Visits Yesterday72
  • Visits This Week963
  • Visits Previous Week997


آشنایی با نخ ویسکوز

آشنایی با انواع نخ ویسکوز

تاریخچه نخ ویسکوز : ﺗﻬﯿﻪ اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﯿﻤﯿﺪان در ﺳﺎل ۱۸۹۱ ﮐﺸﻒ و در ﺳﺎل ۱۸۹۲ ﺛﺒﺖ شد. وﻟﯽ بخاطر اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻢ اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﻣﺪت ﻫﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری وارد بازار شد . ال...

کاربردنخ جوت

محصولات جوت 100% الیاف طبیعی هستند که سازگار با محیط زیست هستند. این محصول عمدتا برای اهداف زیر به کار می رود. فرش و صنایع کفپوش ساختمان سازی جاده سازی کاشت درخت ( برای پوشش دادن ریشه ها و جلوگیری ...

ادامه مطلب: کاربردنخ جوت

درباره نخ BCF

نخ BCF به عنوان یک نخ فیلامنتی حجیم بهترین گزینه جهت جایگزینی نخهای ریسیده شده اکریلیکی و یا پشمی در صنعت تولید کفپوشها (فرش ماشینی و موکت تافتینگ) می باشد

 

ادامه مطلب: درباره نخ BCF

آشنایی با جوت (جوت چیست)

جوت ، چتایی یا کنف هندی، نوعی گیاه طویل، نرم و براق است که می تواند بصورت نخ جوت مستحکم درآید و مورد استفاده قرار گیرد.این گیاه  به صورت سالانه کاشت و برداشت می شود و در آب و هوای مرطوب و گرم و بار...

ادامه مطلب: آشنایی با جوت (جوت چیست)