نگاهی به صنعت پارچه‌بافی‌ در ایران باستان

نگاهی به صنعت پارچه‌بافی‌ در ایران باستان

در بسیاری از جوامع، منسوجات نقشی حیاتی در زندگی‌ اجتماعی، اقتصادی و مذهبی دارند. آنها در همه مراسم زندگی، مثل جشن تولدها، عروسی‌ها و مراسم تدفین، جزو تجهی...

آشنایی با نخ ویسکوز

آشنایی با انواع نخ ویسکوز

تاریخچه نخ ویسکوز : ﺗﻬﯿﻪ اﻟﯿﺎف وﯾﺴﮑﻮز ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﯿﻤﯿﺪان در ﺳﺎل ۱۸۹۱ ﮐﺸﻒ و در ﺳﺎل ۱۸۹۲ ﺛﺒﺖ شد. وﻟﯽ بخاطر اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻢ اﯾﻦ اﻟﯿﺎف ﻣﺪت ﻫﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری وارد بازار شد . ال...

الیاف پلی استر

آشنایی با الیاف پلی استر

محصول تولیدی این واحد الیاف پلی استر کتان تایپ است که دسته ای از الیاف پلی استر می باشد که دارای ظرافت پایین است و به همین دلیل سیستم پنبه ای هم شناخته می شود. این محصول ما...

درباره نخ BCF

نخ BCF به عنوان یک نخ فیلامنتی حجیم بهترین گزینه جهت جایگزینی نخهای ریسیده شده اکریلیکی و یا پشمی در صنعت تولید کفپوشها (فرش ماشینی و موکت تافتینگ) می باشد

 

ادامه مطلب: درباره نخ BCF