وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users14
  • Active Guests14
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today192
  • Unique Visits Yesterday72
  • Visits This Week963
  • Visits Previous Week997


آشنایی با الیاف پلي پروپيلن

الياف پلي پروپيلن که از طريق پليمريزاسيون پروپيلن به صورت يک پليمر خطي تهيه می شود که به اختصار پ-پ نام دارد . این نوع الیاف به عنوان افزودنی جهت تقویت و مسلح کردن بتن و مخلوط های سیمانی و گچی می ب...

ادامه مطلب: آشنایی با الیاف پلي پروپيلن

دلایل کاهش تولید پنبه در کشور

دلایل کاهش تولید پنبه در کشور

دلیل کاهش سطح زیر کشت پنبه و کاهش این محصول هزینه های تولید و قیمت تمام شده بالا است که باعث این امر گشته که پنبه تولید داخل دیگر قادر به رقابت با قیمت های جهانی نباشد...

الیاف کربن

الیاف کربن ویژگی های زیادی دارد که باعث شده آن را از مواد مهندسی متفوت نماید که این ویژگی ها شامل : استحکام خیلی زیاد و چگالی پایین،رسانایی الکتریکی بسیار خوب، قابلیت بافت و تولید پارچه ، ساخت کام...

ادامه مطلب: الیاف کربن

درباره ماشین گردباف

اختراع ماشین بافندگی گردباف، به دلیل نواقص فنی این ماشین موفقیت چندانی به دست نیاورد. پودگذاری دراین ماشین به کمک ماکوئی انجام می‌شود که در مسیر دایره ای با سرعت متوسط حرکت می‌کند . دهنه دراین ماشی...

ادامه مطلب: درباره ماشین گردباف