آشنایی با الیاف بازالت

بازالتها سنگهای آذرین می باشند که در اثر انجماد یک ماگمای قلیائی در سطح و یا در نزدیکی سطح زمین و یا بستر دریا درست می شود.

ادامه مطلب: آشنایی با الیاف بازالت

آشنایی با الیاف پلي پروپيلن

الياف پلي پروپيلن که از طريق پليمريزاسيون پروپيلن به صورت يک پليمر خطي تهيه می شود که به اختصار پ-پ نام دارد . این نوع الیاف به عنوان افزودنی جهت تقویت و مسلح کردن بتن و مخلوط های سیمانی و گچی می ب...

ادامه مطلب: آشنایی با الیاف پلي پروپيلن

صنعت و پیشه نخ ریسی

دوک نخ ریسی اولین وسیله تبدیل الیاف را به نخ می باشد که نقش مهمی درپیشرفت فن نساجی داشته و مقدمه پیدایش چرخ نخ ریسی می باشد .این وسیله از دوران نوسنگی استفاده میشده است

ادامه مطلب: صنعت و پیشه نخ ریسی

الیاف کربن

الیاف کربن ویژگی های زیادی دارد که باعث شده آن را از مواد مهندسی متفوت نماید که این ویژگی ها شامل : استحکام خیلی زیاد و چگالی پایین،رسانایی الکتریکی بسیار خوب، قابلیت بافت و تولید پارچه ، ساخت کام...

ادامه مطلب: الیاف کربن