الیاف مورد استفاده در نساجی سه دسته هستند

الیاف مورد استفاده در نساجی سه دسته هستند

  1-االیاف طبیعی : این الیاف به طور کامل محصول طبیعت می باشند مثل : پنبه، پشم، کتان <!-2-الیاف نیمه طبیعی یا بازیافتی: این الیاف شامل الیافی می شوند که ساخته دست بشر بوده و مواد اولیه آنها گیاهان طبیعت گرفته شده است. این گیاهان در حالت عادی قابلیت تبدیل شده به الیاف را ندارند اما طی فرایندهای تکمیلی مانند برش و انحلال و تهیه خمیر، ریسیده شده و به نخ تبدیل می شود. خمیر این الیاف الیاف ریز پنبه (که اصطلاحاً لینترز نام دارد) و یا چوب برخی درختان خاص تهیه می شود از این رو به لحاظ خواص با الیاف طبیعی سلولزی شباهت زیادی دارد. <!-3-الیاف بشر ساخته یا مصنوعی: این الیاف دارای پایه نفتی می باشد و از مشتقات نفتی تهیه می شود. مانند پلی استر، نایلون، اکریلیک و...

Scroll to top