جدول مقایسه نخ اکریلیک و نخ پلی استر فیلامنت

جدول مقایسه نخ اکریلیک و نخ پلی استر فیلامنتجدول مقایسه نخ اکریلیک و نخ پلی استر فیلامنت

 
ردیف ویژگی                  نخ پلی استر فیلامنت نخ اکریلیک
 
1 پرزدهی کلا بدون پرز دارای پرز
2 تاثیر بر سلامت مصرف کننده به دلیل عدم پرز دهی هیچگونه مشکل آلرژیک ندارد. در اتحادیه اروپا استفاده از آن رایج است به علت پرزدهی دارای مشکل آلرژیک می باشد. در اتحادیه اروپا استفاده از اکریلیک در البسه و پتو و پشم ممنوع شده است.
3 درصد جذب رطوبت 0.5 درصد 1 تا 3 درصد
4 چگالی 1.38 1.16
5 اثر حرارت غیر مستقیم در 240 درجه سانتی گراد نرم می شود و دمای 260 درجه ذوب می شود. از دمای 150 درجه سانتی گراد شروع به نرم شدن می کند و در دمای بالای 200 درجه ساختار تخریب می شود.
6 مقاومت در برابر قلیایی ها در محلول سود تا غلظت 10% مقاوم است (حساس به شوینده های کلر دار) در محلول سود تا غلظت 35% مقاوم است (حساس کمتر به شوینده های کلر دار)
7 مقاومت در برابر اسید در محلول اسیدکلریدریک 35% مقاوم است در محلول اسیدکلریدریک 35% مقاوم است
8 ثبات شستشوی نخ Scale 6 Scale 6
9 مسائل زیست محیطی در اثر سوختن و مشتعل شدن همانند سوختن کاغذ بخار آب و گاز کربن دی اکسید آزاد می شود در اثر سوختن و مشتعل شدن بخار سمی سیانید متصاعد می شود
10 برگشت پذیری تحت فشار در محدوده استاندارد در محدوده استاندارد و اندکی بیشتر از پلی استر
11 در دسترس بودن منابع 100 درصد تولید پتروشیمی داخل کشور قسمت اعظم آن وارداتی
12 میزان تولید جهانی از 1990 تا 2009 با روند ثابت رو به افزایش از میلیون تن تا 19 میلیون تن در سال از 1990 تا 2003 روند افزایشی با نرخ متغیر بین 3 تا 3.5 میلیون تن در سال، از 2003 تا 2009 کاهش تولید تا مرز 2.6 میلیون تن در سال
Scroll to top