قیمت روز نخ ویسکوز viscose

قیمت داخلی  و خارجی  26  دی  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز 30/2 16000
100% هندی بدون انبارداری

 2  نخ ویسکوز  30/1  12600 ویسکوز 100% اپن اند
3  نخ ویسکوز 20/1   ویسکوز 100% رینگ ایرانی
4  نخ ویسکوز 40/2   ویسکوز 100% رینگ ایرانی
5  نخ ویسکوز 30/2    ویسکوز 100% هندی بدون انبارداری موجود اصفهان

Main Menu