وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users7
  • Active Guests7
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today199
  • Unique Visits Yesterday77
  • Visits This Week1009
  • Visits Previous Week974


قیمت روز نخ ویسکوز viscose

قیمت داخلی4 ابان   و خارجی  23 شهریور ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز 30/2 15850 ویسکوز 100% هندی
 2  نخ ویسکوز  30/2  15700 ویسکوز 100% رینگ ایرانی
3  نخ ویسکوز 30/1 13800  ویسکوز 100% رینگ ایرانی

Main Menu