وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users6
  • Active Guests6
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today192
  • Unique Visits Yesterday28
  • Visits This Week1021
  • Visits Previous Week866


قیمت روز نخ ویسکوز viscose

قیمت داخلی 21   شهریور و خارجی  23 شهریور ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز 30/1 13750  نخ 30/1 ویسکوز 100% چینی
 2  نخ ویسکوز  30/1 183  روپیه    شرکت معتبر هندی
3  نخ ویسکوز 40/1 206  روپیه  شرکت معتبر هندی

Main Menu