قیمت روز نخ ویسکوز viscose

قیمت داخلی 15 تیر و خارجی  14 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز 30/2 15100 ویسکوز با شرط رنگ هندی
 2  نخ ویسکوز  30/1 2.75  دلار پروفرمی نخ ویسکوز شرکت چینی
 3  نخ ویسکوز 20/1 13550
100% رینگ ایرانی
4  نخ ویسکوز 30/1 14400 100% رینگ ایرانی
5  نخ ویسکوز 30/2 15650 100% رینگ ایرانی
6  نخ ویسکوز 40/2 18200 100% رینگ ایرانی