قیمت روز نخ ویسکوز viscose

قیمت داخلی  و خارجی  21 آذر  ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز 20/1 11700 ویسکوز 100% اپن اند

 2  نخ ویسکوز  30/1  12800 ویسکوز 100% اپن اند
3  نخ ویسکوز 20/1  13600 ویسکوز 100% رینگ ایرانی
4  نخ ویسکوز 40/2 18400 ویسکوز 100% رینگ ایرانی
5  نخ ویسکوز 30/2 15700  ویسکوز 100% هندی بدون انبارداری موجود اصفهان