قیمت روز نخ ویسکوز viscose

قیمت داخلی 5 مرداد و خارجی  14 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ ویسکوز 30/1 13850  100% رینگ هندی کانتینری
 2  نخ ویسکوز  30/1