قیمت روز نخ پلی استر اسپان

قیمت های داخلی  20 آذر  و خارجی   12آذر   ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پلی استر

20/1 10000 پلی استر 100% کرم رنگ