قیمت روز نخ پلی استر اسپان

قیمت های داخلی   13 اردیبهشت و خارجی3  اردیبهشت ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر 20/1 7000  100% اپن اند
2 نخ پلی استر 30/1 8200  100% اپن اند
 3   نخ  پلی استر 10/5    
 4   نخ  پلی استر 40/1 12.7 یووان چین  پلی_استر_اسپان- شرکت ویتکس  
 5 نخ  پلی استر اسپان 30/1

 
شرکت اندونزی
 6 نخ  پلی استر رینگ 30/2

 
شرکت اندونزی