قیمت روز نخ پلی استر اسپان

قیمت های داخلی   13 اردیبهشت و خارجی14 تیر ماه  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استراسپان 30/1 1.75  دلار قیمت پروفرمی نخ پلی استر اسپان شرکت چینی

2 نخ پلی استر 40/1 1.93  دلار قیمت پروفرمی نخ پلی استر اسپان شرکت چینی
 3   نخ  پلی استر 30/1    
 4   نخ  پلی استر 40/1    
 5 نخ  پلی استر اسپان 30/1

 
شرکت اندونزی
 6 نخ  پلی استر رینگ 30/2

 
شرکت اندونزی