وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users5
  • Active Guests4
  • Active Registered1
  • Unique Visits Today228
  • Unique Visits Yesterday202
  • Visits This Week1234
  • Visits Previous Week1285


مشاهده آنلاین قیمت نخ پلی استر ویسکوز

قیمت های داخلی 4 مهرماه و  خلرجی 23  شهریور   ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پلی استر ویسکوز   40/2
13300
پلی استر ویسکوز ایران
2 نخ  پلی استر ویسکوز   40/1 182  روپیه 65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز
 3 نخ پلی استر ویسکوز   30/2   172  روپیه 65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز
 4 نخ پلي استر-ويسكوز

  40/2  207  روپیه  65 درصد پلی استر و 35 درصد ویسکوز