وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users4
  • Active Guests4
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today198
  • Unique Visits Yesterday77
  • Visits This Week1009
  • Visits Previous Week974


قیمت نخ پلی استر پنبه

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 24 آبان ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر پنبه 6/1  6600  پلی استر پنبه 80-20
2 نخ پلی استر پنبه 5/1 6600  پلی استر پنبه 80-20

 

 

Main Menu