وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users8
  • Active Guests8
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today194
  • Unique Visits Yesterday30
  • Visits This Week1021
  • Visits Previous Week866


قیمت نخ پلی استر پنبه

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ  23 شهریور ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پنبه پلی استر 10/4 8000 نخ 10 پلی استر پنبه 4لا 
2 نخ  پنبه پلی استر 20/3   پلی استر 60- پنبه 40 اپن اند
3 نخ پلی استر پنبه 12/1    پلی استر پنبه 80-20
4 نخ پلی استر پنبه 6/1    پلی استر پنبه 80-20
5 نخ پلی استر پنبه 5/1    پلی استر پنبه 80-20

 

 

Main Menu