قیمت نخ پلی استر پنبه

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 5آذر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ پلی استر پنبه 20/1 8300  60-40

2 نخ پلی استر پنبه 20/1 8650 50-50