قیمت نخ پلی استر پنبه

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ   14 تیر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 نخ  پنبه پلی استر 6/1 6700  پلی استر80-پنبه20 اپن اند
2 نخ پلی استر پنبه 10/1 6700  پلی استر80-پنبه20 اپن اند
3 نخ پلی استر پنبه 12/1 6700   پلی استر80-پنبه20 اپن اند
4 نخ پلی استر پنبه 20/1 7500  پلی استر80-پنبه20 اپن اند
5 نخ پلی استر پنبه 30/1 8850  پلی استر80-پنبه20 اپن اند