وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users6
  • Active Guests5
  • Active Registered1
  • Unique Visits Today229
  • Unique Visits Yesterday202
  • Visits This Week1235
  • Visits Previous Week1285


قیمت نخ پلی استر پنبه

قیمت های داخلی و خارجی  در این جدول در تاریخ 13  مهر ماه به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت به تومان (نقدی) توضیحات
1 پلی استر پنبه رینگ 20/1 9400  
2 نخ  پنبه پلی استر 20/3   پلی استر 60- پنبه 40 اپن اند
3 نخ پلی استر پنبه 12/1    پلی استر پنبه 80-20
4 نخ پلی استر پنبه 6/1    پلی استر پنبه 80-20
5 نخ پلی استر پنبه 5/1    پلی استر پنبه 80-20