قیمت روز نخ پلی استر فیلامنت

قیمت های داخلی 27 دی ماه   و خارجی  در این جدول در تاریخ  21 دی ماه روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ DTY 300/96 7000   سفید ساده   
2 نخ DTY 300/96 8000 مشکی ساده
2 نخ DTY 150/48 7000 سفید ساده  
3 نخ DTY 48/150 1.53 دلار ساده

 Main Menu