وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users7
  • Active Guests7
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today199
  • Unique Visits Yesterday77
  • Visits This Week1009
  • Visits Previous Week974


قیمت روز نخ پلی استر فیلامنت

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ  25  ابان و خارجی 10 شهریوربه روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ  DTY 150/48 6400 سفید ساده    

2 نخ  DTY 150/48 7400   مشکی ساده 
 3  DTY 300/96 6400 سفید مینگل
4 DTY 300/96 7400 مشکی مینگل
9 نخ DTY 300/96    سفید ساده
10 نخ FDY  D/192F100  9.1  یووان چین  مینگل

 Main Menu