قیمت روز نخ پلی استر فیلامنت

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ4  مرداد  و خارجی 11 خرداد به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ FDY 600/288 6100   سفید
2 نخ DTY 300/96 5850  ساده سفید  
 3 نخ DTY 300/96  5850 ساده مشکی
4 نخ FDY 100/192

  چینی
 5 نخ FDY 40/48

  چینی
 6 نخ DTY 300/96   مشکی
 7 نخ POY 125/36

  مشکی درجه یک   حمل از بندرعباس
8 نخ DTY 100/144   چینی
9 نخ DTY 150/144   چینی
10 نخ FDY  D/192F100  9.1  یووان چین  مینگل
11 نخ DTY  75/36  ساده