وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users6
  • Active Guests6
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today200
  • Unique Visits Yesterday77
  • Visits This Week1011
  • Visits Previous Week975


قیمت نخ پلی استر 13 شهریور

نوع نخ نمره توضیحات قیمت
پلی استر DTY 150/48 SD RW NIM AA Grade  US$ 1.65/Kg
پلی استر DTY 75/36 SD RW NIM AA Grade US$ 2.95/Kg

کارخانه شماره 1

 جهت مشاهده قیمت روز  نخ پلی استر اینجا کلیک کنید