قیمت روز نخ پلی استر فیلامنت

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ15  تیر و خارجی 11 خرداد به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ DTY 150/144 7400 چینی
2 نخ DTY 150/144  7600 چینی
 3 نخ FDY 150/48   سوپر برایت
4 نخ FDY 100/192

  چینی
 5 نخ FDY 40/48

  چینی
 6 نخ DTY 300/96   مشکی
 7 نخ POY 125/36

  مشکی درجه یک   حمل از بندرعباس
8 نخ DTY 100/144   چینی
9 نخ DTY 150/144   چینی
10 نخ FDY  D/192F100  9.1  یووان چین  مینگل
11 نخ DTY  75/36  ساده