وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users6
  • Active Guests5
  • Active Registered1
  • Unique Visits Today229
  • Unique Visits Yesterday200
  • Visits This Week1235
  • Visits Previous Week1285


قیمت روز نخ پلی استر فیلامنت

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ  20 مهرماه و خارجی 10 شهریوربه روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ  FDY 75/36 8200  سوپربرایت - بیلیون
2 نخ  DTY 50/24 8100  بیلیون مات
 5  ITY 135/108 ۹۱۰۰ تومان سفید - نیمه مات - ۲۰۰ تاب - با جمع شدگی بالا 
8 نخ ITY 135/108 ۱۰۲۰۰ تومان  سفید - نیمه مات - ۸۰۰  تاب
9 نخ DTY 150/144   چینی
10 نخ FDY  D/192F100  9.1  یووان چین  مینگل