قیمت روز نخ پلی استر فیلامنت

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ  21  آذر و خارجی 20 مهر ماه روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ نمره نخ قیمت نقدی توضیحات
1 نخ  DTY 150/48 6300 سفید ساده    

2 نخ DTY 150/48 7350   مشکی مینگل 
2 نخ FDY  D/192F100  9.1  یووان چین  مینگل