دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنید
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 3 خرداد ماه و خارجی 4 خرداد  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پنبه

  16/1   100% رینگ مناسب جهت پو
2 نخ پنبه   12/1   100% اپن اند با کیفیت بالا
3 نخ  پنبه   10/1   پنبه_هندی 100%
4 نخ پنبه   20/1
11750
 
100% اپن اند جهت تار ایرانی
5  پنبه شانه شده رینگ   40/2 22500

100% شانه شده ایرانی
6 نخ پنبه اپن اند   20/1 15500 100% اپن اند جهت پود ایرانی
7 نخ  پنبه   21/1 2.40 دلار پنبه اپن اند
8 نخ  پنبه   24/1  2.60دلار پنبه اپن اند
9 نخ  پنبه   10/1 9200  100% اپن اند 

  قیمت نخ پنبه 100 درصد

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 3 خرداد ماه و خارجی 4 خرداد  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ پنبه

  16/1   100% رینگ مناسب جهت پو
2 نخ پنبه   12/1   100% اپن اند با کیفیت بالا
3 نخ  پنبه   10/1   پنبه_هندی 100%
4 نخ پنبه   20/1
11750
 
100% اپن اند جهت تار ایرانی
5  پنبه شانه شده رینگ   40/2 22500

100% شانه شده ایرانی
6 نخ پنبه اپن اند   20/1 15500 100% اپن اند جهت پود ایرانی
7 نخ  پنبه   21/1 2.40 دلار پنبه اپن اند
8 نخ  پنبه   24/1  2.60دلار پنبه اپن اند
9 نخ  پنبه   10/1 9200  100% اپن اند