قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 23 شهریور ماه و خارجی 23 شهریور   به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پنبه

  10/1 9350 100% اپن اند مناسب برای چند لا کردن
2 پنبه   32/1 12650 پنبه 100% اپن اند ازبکستان
2 نخ پنبه   20/1 11750  پنبه 100% اپن اند ازبکستان
3 نخ  پنبه   20/1 11300 پنبه 100% اپن اند ایرانی
4 نخ پنبه   20/1
13200
 
 رینگ پنبه 100% ازبکستان با کیفیت بالا
5 نخ پنبه اپن اند   8/1 1.57  یورو اپن اند-   csp 1700
6 نخ پنبه اپن اند   10/1 1.60  یورو اپن اند-   csp 1700
7 نخ پنبه اپن اند   12/1  1.68  یورو اپن اند-   csp 1700
8 نخ  پنبه   20/1 189  روپیه   پنبه کامپکت شانه شده   
9 نخ  پنبه   30/1 199  روپیه   پنبه کامپکت شانه شده   

  

وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users8
  • Active Guests8
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today194
  • Unique Visits Yesterday29
  • Visits This Week1021
  • Visits Previous Week866


قیمت نخ پنبه 100 درصد

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 23 شهریور ماه و خارجی 23 شهریور   به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پنبه

  10/1 9350 100% اپن اند مناسب برای چند لا کردن
2 پنبه   32/1 12650 پنبه 100% اپن اند ازبکستان
2 نخ پنبه   20/1 11750  پنبه 100% اپن اند ازبکستان
3 نخ  پنبه   20/1 11300 پنبه 100% اپن اند ایرانی
4 نخ پنبه   20/1
13200
 
 رینگ پنبه 100% ازبکستان با کیفیت بالا
5 نخ پنبه اپن اند   8/1 1.57  یورو اپن اند-   csp 1700
6 نخ پنبه اپن اند   10/1 1.60  یورو اپن اند-   csp 1700
7 نخ پنبه اپن اند   12/1  1.68  یورو اپن اند-   csp 1700
8 نخ  پنبه   20/1 189  روپیه   پنبه کامپکت شانه شده   
9 نخ  پنبه   30/1 199  روپیه   پنبه کامپکت شانه شده   

  

Main Menu