قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 5مرداد ماه و خارجی 15 تیر  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پنبه

    8700 ازبک
2 نخ پنبه      8450 تاجیک
3 نخ  پنبه   12/1    پنبه 100% اپن اند
4 نخ پنبه   20/1
195 روپیه
 
قیمت پروفرمی پنبه- شرکت هندی
 پنبه شانه شده

5  پنبه شانه شده رینگ   30/1 206 روپیه قیمت پروفرمی پنبه- شرکت هندی
 پنبه شانه شده
6 نخ پنبه اپن اند   20/1   100% اپن اند جهت پود ایرانی
7 نخ  پنبه   20/1    
8 نخ  پنبه   20/1   پنبه شانه شده
9 نخ  پنبه   10/1    100% اپن اند 

  قیمت نخ پنبه 9 مهرماه 93

نوع نخ نمره توضیحات قیمت تومان

نخ 100 % پنبه

20/1 اپن 8800
نخ 100 % پنبه 10/1 رینگ 8200

کارخانه شماره (1)