قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 20 آذر ماه و خارجی 21 آذر  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1  نخ پنبه كامپكت   20/1 2.35 دلار قیمت پروفرمی نخ پنبه- ازبکستان- اپن اند

2 نخ پنبه كامپكت   20/1 10800 پنبه 100% اپن اند
2 نخ پنبه رينگ   20/1  2.55 ازبکستان
3 نخ پنبه  اوپن   20/1   ازبکستان
4 نخ پنبه   20/1
 
پنبه 100% اپن اند مناسب برای چله

  قیمت نخ پنبه 100 درصد

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 20 آذر ماه و خارجی 21 آذر  به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1  نخ پنبه كامپكت   20/1 2.35 دلار قیمت پروفرمی نخ پنبه- ازبکستان- اپن اند

2 نخ پنبه كامپكت   20/1 10800 پنبه 100% اپن اند
2 نخ پنبه رينگ   20/1  2.55 ازبکستان
3 نخ پنبه  اوپن   20/1   ازبکستان
4 نخ پنبه   20/1
 
پنبه 100% اپن اند مناسب برای چله

  

Подробнее на сайте: https://newsdone.ruhttps://principalnews.ru https://dashnews.ruhttps://newsdeliver.ruhttps://unonews.ruhttps://hundrednews.ru https://newsplain.ruhttps://foremostnews.ruhttps://bundlenews.ruhttps://newscatch.ru
https://stacknews.ruhttps://mirrornews.ruGo to top of pagehttps://newsentire.ru https://newsfire.ru
https://allnightnews.ru