قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 20 مهر ماه و خارجی 30 شهریور   به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پنبه

  14/1 11700 100% رینگ
2 پنبه   20/1    100% جهت کتان بافی
2 نخ پنبه   20/1    پنبه 100% جهت فرش
3 نخ  پنبه   14/1   پنبه 100% رینگ
4 نخ پنبه   20/1
 
پنبه 100% اپن اند مناسب برای چله
5 نخ پنبه کارد   20/2   پنبه 100% اپن اند کم تاب
6 نخ پنبه شانه شده   20/2   پنبه 100% اپن اند پرتاب
7 نخ پنبه شانه شده   30/1  200  یورو قیمت های پروفرمی نخ  #پنبه- شرکت معتبر هندی
8 نخ پنبه شانه شده   30/1 198  روپیه   قیمت های پروفرمی نخ  #پنبه- شرکت معتبر هندی-198 روپیه هند- گردباف
9 نخ  پنبه   30/1   پنبه کامپکت شانه شده   

  

وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users4
  • Active Guests4
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today229
  • Unique Visits Yesterday200
  • Visits This Week1235
  • Visits Previous Week1285


قیمت نخ پنبه 100 درصد

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 20 مهر ماه و خارجی 30 شهریور   به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 پنبه

  14/1 11700 100% رینگ
2 پنبه   20/1    100% جهت کتان بافی
2 نخ پنبه   20/1    پنبه 100% جهت فرش
3 نخ  پنبه   14/1   پنبه 100% رینگ
4 نخ پنبه   20/1
 
پنبه 100% اپن اند مناسب برای چله
5 نخ پنبه کارد   20/2   پنبه 100% اپن اند کم تاب
6 نخ پنبه شانه شده   20/2   پنبه 100% اپن اند پرتاب
7 نخ پنبه شانه شده   30/1  200  یورو قیمت های پروفرمی نخ  #پنبه- شرکت معتبر هندی
8 نخ پنبه شانه شده   30/1 198  روپیه   قیمت های پروفرمی نخ  #پنبه- شرکت معتبر هندی-198 روپیه هند- گردباف
9 نخ  پنبه   30/1   پنبه کامپکت شانه شده   

  

Подробнее на сайте: https://newsdone.ruhttps://principalnews.ru https://dashnews.ruhttps://newsdeliver.ruhttps://unonews.ruhttps://hundrednews.ru https://newsplain.ruhttps://foremostnews.ruhttps://bundlenews.ruhttps://newscatch.ru
https://stacknews.ruhttps://mirrornews.ruGo to top of pagehttps://newsentire.ru https://newsfire.ru
https://allnightnews.ru