دوست عزیز لطفا جهت دریافت قیمت انواع نخ فرم مقابل را تکمیل نمایید .

نام : (*)

نامتون ؟؟
ایمیل : (*)

ایمیلتون ؟؟
موبایل : (*)

موبایلتون ؟؟
نوع محصول : (*)

نوع نخ را وارد کنید
قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 3 اردیبهشت ماه و خارجی 3 اردیبهشت به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ  پنبه شانه شده

   40/1 16400 پنبه_شانه_هندی
2 نخ پنبه   30/1  15500 پنبه_شانه_شده_مارک_زنیت
3 نخ  پنبه اپن اند   40/1  16000 پنبه_شانه_شده_مارک_زنیت
4 نخ پنبه شانه شده   30/1
3.24 دلار
 
پروفرمی نخ پنبه- فوب هند
5 نخ پنبه کارد   30/1 3.4 دلار

پروفرمی نخ پنبه- فوب هند

6 نخ پنبه     16/1   100% رینگ تولید ازبکستان 
7 نخ  پنبه   20/2 12500 100% رینگ تولید ازبکستان
8 نخ  پنبه   6/1 7800 100% ترکمنستان
9 نخ پنبه شانه شده   30/1 16700  پنبه 100% ایندوراما ازبک

  قیمت نخ پنبه 100 درصد

قیمت های داخلی  در این جدول در تاریخ 3 اردیبهشت ماه و خارجی 3 اردیبهشت به روز رسانی شده است
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت (نقدی) توضیحات
1 نخ  پنبه شانه شده

   40/1 16400 پنبه_شانه_هندی
2 نخ پنبه   30/1  15500 پنبه_شانه_شده_مارک_زنیت
3 نخ  پنبه اپن اند   40/1  16000 پنبه_شانه_شده_مارک_زنیت
4 نخ پنبه شانه شده   30/1
3.24 دلار
 
پروفرمی نخ پنبه- فوب هند
5 نخ پنبه کارد   30/1 3.4 دلار

پروفرمی نخ پنبه- فوب هند

6 نخ پنبه     16/1   100% رینگ تولید ازبکستان 
7 نخ  پنبه   20/2 12500 100% رینگ تولید ازبکستان
8 نخ  پنبه   6/1 7800 100% ترکمنستان
9 نخ پنبه شانه شده   30/1 16700  پنبه 100% ایندوراما ازبک