وضعیت آماری کاربران

  • Current Active Users8
  • Active Guests8
  • Active Registered0
  • Unique Visits Today194
  • Unique Visits Yesterday29
  • Visits This Week1021
  • Visits Previous Week866


قیمت نخ جوت - کنف jute

قیمت های  خارجی در تاریخ 14 شهریور ماه به روز رسانی شده است .
ردیف نوع نخ   نمره نخ قیمت به تومان و دلار (نقدی) توضیحات
1 نخ جوت   6/1   پالتی
2 نخ جوت   8/1
1600 دلار
 
CRX 
3 نخ جوت   10/1 1480 دلار   CRX
4 نخ جوت   16/1 1160 دلار  CB
5 جوت (کنف)   13/1 1180  دلار CB
6  جوت ( کنف )        
7 چتایی    40*7 31.40 کریم جوت

Main Menu